• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
02 Lipiec 2010
kategoria:
Aktualności

Starostwo Powiatowe w Kępnie  informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów, którzy zamieszkują na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie trzy następujące warunki:

a) uczą się lub studiują w trybie dziennym
- uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce – średnia za poprzedni rok nauki powyżej 4,00
- słuchacze i studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce – średnia za poprzedni rok nauki powyżej 3,81
*wnioski poniżej określonej średniej nie będą rozpatrywane

b) pozostają w trudnych warunkach materialnych - średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę w rodzinie poniżej 504 zł lub 600 zł w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci
* wnioski o dochodach wyższych nie będą rozpatrywane

Wnioski o stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Powiatu Kępińskiego  będą wydawane i przyjmowane w szkołach w których uczeń pobiera naukę lub w przypadku studentów w danej szkole, której student jest absolwentem. Termin składania wniosków określi szkoła, będzie on jednak nie późniejszy niż 6 września 2010 roku dla uczniów i 10 października 2010 roku dla studentów.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pobierający naukę w szkołach znajdujących się w Powiecie  Kępińskim ale zamieszkujący na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania starostwie powiatowym.

Nazwa pliku Pobierz
regulamin-stypendia-dla-uczniow-i-sluchaczy.pdf pobierz
wniosek-stypendium-dla-studenta..pdf pobierz
wniosek-stypendium-dla-ucznia.pdf pobierz
zobowiazanie-student.pdf pobierz
zobowiazanie-uczen.pdf pobierz
do góry