• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
12 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wydział Edukacji i Sportu informuje o kontynuacji programu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2022/2023.

Program skierowany jest do uczniów szkół  ponadpodstawowych i studentów  uczelni publicznych znajdujących się w trudnej sytuacji  finansowej, osiągających dobre wyniki w nauce i zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r.

Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją zgodnie z § 4 Regulaminu w starostwie powiatowym (zgodnie z miejscem zameldowania) w terminie do:

  • 25 września uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • 20 października studentów/słuchaczy.

Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/ Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.

 

do góry