• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
27 Maj 2020
kategoria:
Aktualności
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Skarbnik Gminy Kępno Jarosław Ciesielski, Prezes Spółki Wodociągi Kępińskie Marek Misała, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek Potarzycki
Prezes Spółki Wodociągi Kępińskie Marek Misała, Skarbnik Gminy Kępno Jarosław Ciesielski, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek Potarzycki
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek Potarzycki
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek Potarzycki
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Skarbnik Gminy Kępno Jarosław Ciesielski, Prezes Spółki Wodociągi Kępińskie Marek Misała, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek Potarzycki
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka, Skarbnik Gminy Kępno Jarosław Ciesielski, Prezes Spółki Wodociągi Kępińskie Marek Misała, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek Potarzycki
 
 
 
 
 
 
 
 
W środę 27 maja na ulicy Dworcowej w Kępnie podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Kępno w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowej w Kępnie.

To inwestycja na realizację której Powiat Kępiński pozyskał dotację ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dzisiejszą umową swój udział finansowy w ramach tego zadania wniosła również Gmina Kępno przekazując 2 000 000,00 złotych oraz deklarując wniesienie kolejnych środków w budżecie na rok 2021 w razie zaistnienia takiej konieczności w następstwie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Tego samego dnia Powiat Kępiński podpisał również drugą umowę, tym razem ze Spółką Wodociągi Kępińskie. Zgodnie z treścią umowy spółka zobowiązania się do przeprowadzenia przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z nadzorem w obrębie ulicy Dworcowej zabezpieczając na ten cel w swoim budżecie 1 479 183,84 złotych.

Zakres inwestycji zgodnie z opracowanym wnioskiem o dofinansowanie zakłada gruntowną przebudowę drogi powiatowej - ulicy Dworcowej           w Kępnie na odcinku blisko 900 metrów. Wzdłuż drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Znacznej poprawie ulegnie również organizacja ruchu pod wiaduktem kolejowym, gdzie wyseparowany będzie ruch pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego. Dodatkowo przebudowane zostaną przejścia dla pieszych, które oznaczone będą sygnalizacją aktywną. Inwestycja to również uporządkowanie kanalizacji deszczowej               i oświetlenia ulicznego oraz właściwe odprowadzenie wód opadowych.

Całkowity koszt inwestycji drogowej to 5 662 556,43 złotych, w tym dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 2 831 278,22 złotych.

Zgodnie z planem prace mają być przeprowadzone do końca stycznia przyszłego roku.

do góry