• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
02 Sierpień 2021
kategoria:
Komunikaty
        Starosta Kępiński informuje, że w dniu 30 lipca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Kępnie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą "Za mundurem Kępno sznurem" złożona przez Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkepno.pl,

- w siedzibie Starostwa Powiatowego na tablicy ogłoszeń,

- na stronie internetowej Powiatu www.powiatkepno.pl,

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać pisemnie do dnia 09 sierpnia 2021 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, lub osobiście w Biurze Podawczym Starostwa, pokój nr 5, z dopiskiem: Uwagi do zadania publicznego "Za mundurem Kępno sznurem".

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński - oferta pozakonkursowa 21-08-02 15:06 346.96KB pobierz plik: Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński - oferta pozakonkursowa
do góry