do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Wydarzenia
30 Lipiec 2020
kategoria:
Aktualności
Wicestarosta Alicja Śniegocka, Grażyna Jany - Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Wicestarosta Alicja Śniegocka, Maria Kremer - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Grażyna Jany - Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Łukasz Wielgosz - Członek Rady
W czwartek 30 lipca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.


Głównym celem czwartkowego posiedzenia członków rady było przyjęcie planu pracy rady na bieżący rok. Członkowie rady dyskutowali również o sytuacji związanej z epidemią COVID-19 zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania placówek opiekuńczych, jak również  zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne.           
Wicestarosta Alicja Śniegocka uczestnicząca w posiedzeniu przedstawiła członkom rady zasady realizacji wrażanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.  Powiat Kępiński planuje złożenie wniosku                   o dofinansowanie w ramach tego funduszu. Zgodnie z jego ideą możliwym jest uzyskanie dofinansowania do organizacji programu wsparcia dla osób dorosłych, które nie mają możliwości kontynuowania nauki w takich jednostkach jak Zespół Szkół Specjalnych. Program w założeniu ma pomóc  w wypracowaniu rozwiązań  dotyczących wsparcia w utrzymaniu samodzielności                         i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej. 

Członkowie rady dyskutowali również nad sytuacją organizacji pozarządowych w okresie pandemii. Jednym z możliwych rozwiązań jest uzyskanie pożyczki przez organizacje pozarządowe w ramach Tarczy Antykryzysowej.                                                     Za wdrażanie tej formy wsparcia odpowiadają powiatowe urzędy pracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U.2019.172), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji i trybu działania wojewódzkich   i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych  (Dz.U.Nr 62.560), 10 lutego 2020 roku Starosta Powiatu Kępińskiego Zarządzeniem nr 6/2020 powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim.

Zadania Rady:

Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  •     Integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  •     Realizacji praw osób niepełnosprawnych
  •     Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  •     Ocena realizacji programów
  •     Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Rada Powiatowa składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja rady trwa 4 lata.

W skład Rady wchodzą:

  •     Maria Kremer - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  •     Grażyna Jany - Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  •     Urszula Opacka-Wypchło - Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  •     Łukasz Wielgosz -Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  •     Maria Pańczuk - Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H