do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Wydarzenia
30 Czerwiec 2020
kategoria:
Aktualności
PUP logo
PUP logo

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie znalazł się na pierwszym miejscu ogólnopolskiego rankingu sklasyfikowanego i opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) co roku bada skuteczność powiatowych urzędów pracy, uwzględniając sześć instrumentów, do których należą: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej oraz środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. I tak wskaźnik efektywności zatrudnieniowej pokazuje, jaki odsetek bezrobotnych znalazł zatrudnienie dzięki ich zastosowaniu w stosunku do ogólnej liczby osób nimi objętych. Z kolei efektywność kosztowa jest ustalana poprzez podzielenie kwoty przeznaczonej na wspomniane formy aktywizacji przez liczbę osób, które zostały dzięki nim zatrudnione.

Statystyki MRPiPS pokazują, że w 2019 r. przeciętny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięty przez PUP wyniósł 85,52 proc.,                              co oznacza wzrost w porównaniu do poprzednich lat (2015r - 75,26 proc.). Efektywność kosztowa również była wyższa. Pięć lat temu zaktywizowanie bezrobotnego kosztowało średnio ponad 13 tys. zł, a w zeszłym roku 10.154zł.

Tak więc do najważniejszych, ocenianych efektów działań aktywizacyjnych Powiatowych Urzędów Pracy należy podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne, a także stosunkowo niskie koszty poniesione z tego tytułu.
Pod tym względem Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie uplasował się na I miejscu w Polsce z uwagi na trwałe wprowadzenie osób bezrobotnych na rynek pracy tj. aż 98,29% (tzw. efekt zatrudnieniowy) przy średnio niskim koszcie na 1 bezrobotnego  na poziomie 6,7 tyś zł. (tzw. efekt kosztowy).
 

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie dziękują wszystkim partnerom: przedsiębiorcom, pracodawcom współpracującym z Urzędem, a także osobom bezrobotnym korzystającym ze wszelkiego wsparcia, za bezpośredni udział w niekwestionowanym sukcesie, jakim jest umożliwienie zaistnienia osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez podniesienie ich poziomu motywacji, rozwój posiadanych zdolności i umiejętności oraz przełamanie barier utrudniających bezrobotnym aktywność społeczno – zawodową.


Osiągnięte wyniki to obok wytężonej pracy pracowników, niewątpliwie zasługa lokalnych partnerów powiatowego rynku pracy, ich zaangażowania, aktywności, operatywności i z pewnością cierpliwości dla biurokratycznych wymogów, którymi obwarowana jest współpraca z urzędami. Dużą wagę ma na pewno przychylność i otwartość Starosty Kępińskiego oraz całej Rady Powiatu. 

Dziękujemy!
Iwona Rataj wraz z zespołem

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H