• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
05 Lipiec 2010
kategoria:
Aktualności

Znamy już wyniki matur w Powiecie Kępińskim. W tym roku do matury przystąpiło ponad 516 uczniów, zdało egzamin 411 uczniów co stanowi 80,6%. Każdy maturzysta przystąpił obowiązkowo do egzaminu z języka polskiego - ustnego i pisemnego, wybranego języka obcego nowożytnego - ustnego i pisemnego oraz pisemnych egzaminów z matematyki i z jednego przedmiotu do wyboru. Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego są obowiązkowe na poziomie podstawowym, chętni mogą zdawać je także na rozszerzonym. Egzamin z przedmiotu do wyboru zdaje się tylko na jednym poziomie do wyboru: podstawowym lub rozszerzonym.

Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów mogą przystąpić do poprawki w sierpniu.

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.Po wielu dniach oczekiwania na wynik, ostatniego dnia czerwca ogłoszono wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych.


Informacja o egzaminie maturalnym szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat kępiński – stan na 02.07.2010 r.

 

Licea ogólnokształcące:

LO Nr I im. mjr. H.Sucharskiego:       
przystąpiło do matury - 146 zdało egzamin - 137 tj. 94 %
LO Nr II przy ZSP Nr 1:    
przystąpiło do matury - 132 zdało egzamin - 127 tj. 96 %

 

Zdawalność egzaminu maturalnego - Licea Ogólnokształcące:
- powiat kępiński - 95,0 %
- województwo wielkopolskie - 90,5 %
- okręg - 89,5 %


Technika:

Technikum Nr 1 ZSP Nr 1:                  
przystąpiło do matury -  127 zdało egzamin - 91 tj. 72 %
Technikum Nr 2 ZSP Nr 2:                  
przystąpiło do matury - 44 zdało egzamin -  14 tj. 32 %
Technikum ZSP w Słupi :                    
przystąpiło do matury -  64 zdało egzamin -  46 tj. 72 %
  
Zdawalność egzaminu maturalnego - Technika:
- powiat kępiński- 64,3 %
- województwo wielkopolskie - 68,8 %
- okręg - 68,9 %

 


Łącznie w powiecie:     
przystąpiło do matury -  516
zdało egzamin -  411 tj. 80,6 %


Średnia zdawalność w powiecie: 80,6 %
Średnia zdawalność w  Wielkopolsce: 80,2%
Średnia zdawalność w okręgu:80 %

 

do góry