• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Bezpieczeństwo

Do działań powiatu w zakresie bezpieczeństwa należy wykonywanie określonych ustawami zadań o charakterze ponadgminnym

Dotyczą one porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Zadania Starosty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa realizuje Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, które zajmuje się m. in. zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną oraz prowadzi sprawy obronne.

Bezpieczeństwo jest jednak pojęciem o wielu znaczeniach. W wąskim ujęciu to stan braku zagrożeń, spokoju i pewności. W znaczeniu ogólnospołecznym obejmuje zabezpieczenie potrzeb: istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, tożsamości, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia, ale także rozwój, który zapewnia ochronę i wzbogacenie tożsamości jednostki. Bezpieczeństwo jest stanem, a jednocześnie ciągłym procesem, nieustannym działaniem na rzecz stworzenia i utrzymywania tego stanu. Bezpieczeństwo dotyczy wszystkich sfer życia.

Ze względu na kryterium przestrzenne możemy wyróżnić bezpieczeństwo o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym.
Bezpieczeństwo o charakterze lokalnym jest przedmiotem zainteresowania m. in. samorządu powiatowego. Odpowiedzialność za jego zapewnienie na obszarze powiatu ponosi Starosta

W zakresie bezpieczeństwa samorząd powiatowy odpowiada za sprawy dotyczące życia mieszkańców na obszarze powiatu, a więc przekraczające zasięg pojedynczej gminy, w tym:

 • dbałość o bezpieczeństwo publiczne na obszarze powiatu
 • ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa
 • zwierzchnictwo nad powiatową komendą policji
 • straży pożarnej
 • powiatowym inspektoratem sanitarnym
 • współpraca z administracją rządową w zapobieganiu klęsk żywiołowych
 • opiniowanie powiatowych komendantów policji i straży pożarnej

Bezpieczeństwo to również inwestycje realizowane na przestrzeni ostatnich lat przez Powiat Kępiński.

Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim na rozwój infrastruktury drogowej, w tym systematycznie prowadzone prace remontowe i modernizacyjne na kolejnych odcinkach dróg powiatowych.

Nie bez znaczenia są tu środki zewnętrzne, które udaje się pozyskiwać, a które pozwalają na zdecydowanie większe działania inwestycyjne. Bardzo ważna jest również współpraca z samorządami gminnymi, które niejednokrotnie uczestniczą finansowo w realizacji inwestycji drogowych powiatu.

Istotnym elementem w rozwoju bezpieczeństwa jest również systematycznie prowadzona rozbudowa i doposażanie szpitala w Kępnie, który dostosowywany jest do standardów opieki zdrowotnej.

Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże:

 1. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
  Chojęcin-Szum 8a, 63-600 Kępno, telefon: 62 791 52 00

 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
  Broniewskiego 12, 63-600 Kępno, telefon: 62 782 24 56

 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
  Kościuszki 9, 63-600 Kępno, telefon: 62 782 89 52

 4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie
  Pocztowa 1, 63-600 Kępno, telefon: 62 782 32 38

 5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
  Graniczna 14, 63-600 Kępno, telefon: 62 782 24 91
do góry