• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Przedsiębiorczość

Rozwój gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu to odzwierciedlenie posiadanych możliwości, jakie wynikają z położenia powiatu, jego otoczenia, charakterystyki zasobów i przedsiębiorczości jego mieszkańców.

Kluczowym atutem powiatu jest jego dogodne położenie komunikacyjne, bliskość drogi S8 w relacji Warszawa – Wrocław (wschód – zachód) oraz DK 11 relacji Kołobrzeg – Katowice (północ – południe), co daje duże możliwości w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym eksportu produktów.

Najsilniej identyfikowalną branżą w powiecie kępińskim jest przemysł meblarski, w szczególności stolarstwo i tapicerstwo. Konieczne jest zadbanie o już istniejące podmioty gospodarcze, a także wzmacnianie postawy przedsiębiorczej wśród społeczności. Należy rozwijać współpracę pomiędzy podmiotami, aby uzyskać jak najszerszy udział w branży w skali ponadregionalnej. Podejmowane działania powinny się koncentrować także na wykorzystaniu w polityce wizerunkowej powiatu silnych tradycji przemysłu meblowego. Kluczowa jest reprezentacja lokalnych produktów i podmiotów gospodarczych w targach krajowych i międzynarodowych.

W szczególności istotne jest wsparcie dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie współpracy samorządu powiatowego z przedsiębiorcami. Istotnym elementem rozwoju przedsiębiorczości jest także system instrumentów i instytucji wsparcia biznesu. Należy wzmocnić rolę instytucji otoczenia biznesu w zakresie m.in. inicjowania i wspierania współpracy przedstawicieli nauki i podmiotów gospodarczych oraz społecznych. W celu dalszego rozwoju gospodarki powiatu należy efektywnie korzystać z działań takich podmiotów jak Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kluczowe jest podjęcie działań na rzecz rozwoju transferu wiedzy w zakresie zarządzania, informatyzacji, technologii, a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między firmami.

W związku z dynamiką procesów gospodarczych, rozwojem technologii niezbędne jest rozwijanie umiejętności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców do zmian. Niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych mieszkańców. Należy zapewnić warunki do rozwoju zawodowego, aby przeciwdziałać zbyt wąskim specjalizacjom, na które może zabraknąć popytu na rynku pracy.

Nieodzowne są działania ukierunkowane na wspieranie inwestycji poprzez zagwarantowanie im dogodnych warunków do rozwoju. Kluczowe jest wyznaczanie terenów inwestycyjnych, tworzenie stref aktywności gospodarczej, a także inwestycje w infrastrukturę techniczną, które pozwolą sprostać wymaganiom nowoczesnych gałęzi przemysłu i usług. Słabą stroną powiatu jest brak strefy ekonomicznej koncentrującej przemysł i usługi. Strefa umożliwiłaby rozwój innowacji oraz byłoby szansą na zainteresowanie globalnych koncernów oraz zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw polskimi produktami, w tym przemysłu meblarskiego, spożywczego, czy metalowego. Nieodzownym elementem wspierania inwestycji są przede wszystkim ulgi podatkowe, a także aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Przydatne linki:

Informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie dla przedsiębiorców

Centralna Ewidencja I Informacja O Działalności Gospodarczej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

do góry