• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Historia Powiatu Kępińskiego

Jednostki administracyjne zwane powiatami zaczęto tworzyć w Polsce w drugiej połowie XIV wieku. Tego więc czasu sięga tradycja nazwy powiatu oraz jego miejsca w hierarchii administracyjnego podziału państwa. Proces ten został zakończony w końcu XVI wieku po ukształtowaniu się jednolitej struktury podziału terytorialnego Rzeczypospolitej, która w owym czasie liczyła 141 powiatów. Także w czasach zaborów funkcjonowały powiaty noszące nazwę „Kreis”.

W pierwszej połowie XIX wieku wzrost znaczenia gospodarczego i szybkie zwiększenie się liczby ludności były powodem, iż Kępno wyrosło na silny ośrodek miejski. Z uwagi na zwiększenie liczby mieszkańców oraz znakomitą kondycję ekonomiczną miasta w 1856 roku siedzibę władz powiatowych przeniesiono z Ostrzeszowa do Kępna.

W 1887 roku, po przeprowadzeniu w Wielkopolsce nowego podziału administracyjnego, wydzielono powiat kępiński

Zorganizowano wówczas inne urzędy, w tym Wydział Powiatowy, Kasę Powiatową, Powiatowy Urząd Katastralny, Sąd Miejsko - Ziemski, Urząd Celny oraz Komitet Obwodowy. Powstanie tych instytucji w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia lokalnego rynku pracy, a także było powodem wzrostu znaczenia Kępna jako ośrodka administracyjno-gospodarczego. Napływ licznych interesantów powodował rozwój handlu i rzemiosła oraz ożywienia życia gospodarczego.

Kępno jako powiat funkcjonowało bez przerwy, aż do wybuchu II wojny światowej, a także po jej zakończeniu. Reforma administracji kraju w 1975 roku przerwała funkcjonowanie struktur powiatowych. Odrodzone w 1999 roku powiaty mają inny charakter od tych funkcjonujących w przeszłości, są one bowiem organami samorządowymi, gdzie decyzje spoczywają w rękach Radnych, będącymi reprezentantami społeczeństwa ziemi kępińskiej.

Budowa samorządności w naszej „małej ojczyźnie” jest zadaniem nas wszystkich i wymaga określonego czasu. Jednym z bardziej istotnych problemów jest tutaj poczucie więzi terytorialnej mieszkańców powiatu. Dla jej budowy i umacniania konieczne są także zewnętrzne atrybuty, z którymi mieszkańcy owi mogą się identyfikować. Takimi atrybutami są niewątpliwie herb i flaga jakie posiadamy.

do góry