• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Powiat Współpraca zagraniczna

Władze samorządowe powiatu kępińskiego, od czasu jego powołania w 1999 r., za jedno z głównych zadań uznały współpracę zagraniczną. Podyktowane było to pragnieniem skorzystania z doświadczeń i wiedzy samorządowców Unii Europejskiej oraz świadomością, że mogą oni w przyszłości w sposób istotny pomóc w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych. Ogromne znaczenie miało także pragnienie rozwijania bezpośrednich kontaktów, szczególnie ludzi młodych i przełamywanie w ten sposób historycznych barier i stereotypów.

W 1999 roku Powiat Kępiński nawiązał kontakty partnerskie z miastami w N iemczech oraz Anglii, a w 2001 roku rozpoczął także współpracę z Węgrami. Wolą partnerów, wyrażoną w umowach partnerskich, jest: wspieranie kontaktów i współpracy między ich mieszkańcami, w szczególności między ludźmi młodymi, pielęgnowanie kultury i tradycji, wymiana informacji i doświadczeń związanych z rozwojem, zwłaszcza gospodarczym i szeroka współpraca na tym polu, organizowanie tradycyjnych uroczystości oraz imprez kulturalnych i sportowych przy zaangażowaniu działających związków i stowarzyszeń.

Aurich

herb miasta AurichMiasto powiatowe w północno-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Aurich.

Newquay

Miasto w Wielkiej Brytanii na Półwyspie Kornwalijskim.

Kiskore

herb miasta KiskoreMiasto na Węgrzech, w komitacie Heves, w powiecie Heves, leżące nad rzeką Cisą.

Korzyści płynące ze współpracy

Podczas spotkań delegacji z zaprzyjaźnionych powiatów realizowane są zadania zapisane w umowach partnerskich i tak m.in.: omawiane są sprawy związane z problematyką ochrony środowiska, oświatą, realizacją zadań z zakresu kultury i promocji, funkcjonowaniem służby zdrowia oraz pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej. Już podczas pierwszej wizyty w Niemczech udało się podjąć, a potem zrealizować dwa pomysły. Dzięki pośrednictwu Powiatu Kępińskiego Gimnazjum nr 1 w Kępnie nawiązało współpracę z równoległą szkołą w Aurich. W podobny sposób Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Marcinki” nawiązał kontakt z uczniowskim klubem z Aurich, a obie drużyny i ich działacze do dziś kontynuują współpracę. W listopadzie 2003 r. zainicjowano kontakty między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie a szkołą zawodową w Norden w powiecie Aurich. W maju 2004 r. nawiązała się współpraca między szpitalem w Kępnie i szpitalem w Aurich oraz między szkołami muzycznymi obu powiatów. Ponadto, w trakcie wizyty w 2006 roku zapoczątkowano wymianę plastyków, czego efektem są wspólne plenery młodzieży i dorosłych artystów. Z kolei partnerskie kontakty z przedstawicielami samorządu angielskiego dały ogromną szansę kępińskiej młodzieży na poznanie języka i kultury Anglii. Pokłosiem kontaktów młodzieży polskiej i angielskiej były organizowane w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie „Dni Przedsiębiorczości”, w czasie których młodzież wykonywała zadania dotyczące promocji towarów na rynku angielskim. Patronat nad przedsięwzięciem sprawowali pedagodzy i biznesmeni angielscy.

Nawiązana współpraca przyczyniła się do poszerzenia kontaktów na wielu płaszczyznach i wielu dziedzinach życia mieszkańców, a zapoczątkowane 17 lat temu kontakty nadal owocują.

do góry