• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Corocznie w ramach budżetu Powiatu Kępińskiego oraz przy współudziale finansowym gmin składających się na powiat realizowane są kolejne inwestycje drogowe.

W 2015 roku wykonano następujące inwesycje drogowe:

  1. Na terenie Gminy Trzcinica wykonano nakładkę bitumiczną na drodze powiatowej Trzcinica- Piotrówka, ponadto wykonano awaryjny remont nawierzchni drogi Janówka - Kuźnica Trzcińska. Łączny koszt inwestycji to 135 151,14 złotych, gdzie udział gminy Trzcinica wyniósł 50 000,00 złotych a powiatu: 85 151,14 złotych.
  2. Na terenie Gminy Bralin zmodernizowano drogę powiatową Nowa Wieś Książęca - Drożki wyremontowano chodnik przy ulicy Namysłowskiej w Bralinie, przeprowadzono również bieżący remont drogi od Czermina do granicy powiatu. Łączny koszt wykonanych prac to 232 202,90 złotych, gdzie udział gminy stanowił 50 000,00 złotych a powiatu: 182 202,90 złotych.
  3. Na terenie Gminy Perzów udało się zrealizować kolejny etap budowy chodnika w Kozie Wielkiej oraz wyremontować przepust drogowy w tej samej miejscowości. Łączny koszt inwestycji to 118 773,90 złotych, udział gminy – 40 000,00 złotych, powiatu: 78 773,90 złotych.
  4. Na terenie Gminy Baranów udało się wykonać chodnik przy ulicy Szerokiej w Słupi pod Kępnem. Łączny koszt zadania to 208 982,63 złotych udział gminy – 100 000,00 złotych, udział powiatu: 108 982,63 złotych
  5. Na terenie Gminy Łęka Opatowska wykonano nakładkę bitumiczną na drodze powiatowej w miejscowości Kuźnica Słupska oraz wybudowano chodnik w Łęce Opatowskiej. Łączny koszt wykonanych prac to 261 256,22 złotych, gdzie udział gminy stanowił 72 000,00 złotych, a powiatu 189 256,22 złotych
  6. Na terenie Gminy Rychtal powstał chodnik w miejscowości Drożki. Łączny koszt inwestycji to 74 047,36 złotych, udział gminy to 23 695,16 złotych, udział powiatu: 50 352,20 złotych.
do góry