• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Organizacje pozarządowe Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych

Centra Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych (CIWIS) wspierają organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a także grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji pozarządowej. Zostały powołane dzięki środkom finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w czterech wielkopolskich subregionach, po jednym w każdym subregionie.

W subregionie kaliskim Centrum prowadzi Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

CIWIS podejmują zadania w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz  wspierania rozwoju wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych. Zadaniem Centrów jest promowanie i animowanie współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, pełnienie roli centrów aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich. Poprzez swoją działalność mają przyczyniać się do rozwoju kapitału społecznego i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu obejmuje swoim zasięgiem subregion kaliski (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski).

W ramach działań CIWIS przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Spotkania informacyjne dot. założenia i prowadzenia organizacji pozarządowych;
 2. Doradztwo: prawne, księgowe, projektowe;
 3. Szkolenia: kilkugodzinne, z zakresu tematyki dostosowanej do potrzeb organizacji;
 4. Punkt informacyjny CIWIS - obejmujący dyżur koordynatora Centrum;
 5. Piknik NGO - wydarzenie integrujące sektor organizacji pozarządowych - tegoroczny piknik zaplanowano wstępnie na 30 września w Pleszewie;
 6. Udostępnianie przestrzeni biurowej - możliwość bezpłatnego korzystania (po wcześniejszym umówieniu) z infrastruktury Inkubatora: sali konferencyjnej, sali seminaryjnej, sali wykładowej; możliwość przechowania dokumentów organizacji w przeznaczonych do tego szafkach;
 7. Wydanie folderu promującego organizacje pozarządowe z subregionu kaliskiego;
 8. Spotkania z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
 9. Redagowanie artykułów medialnych dot. promowania organizacji pozarządowych w subregionie kaliskim;
 10. Inna działalność wspierająca organizacje - wg potrzeb i możliwości.

Wszystkie w/w formy wsparcia są udzielane nieodpłatnie.

Szczegóły na stronie internetowej https://www.kip.kalisz.pl/centrum-integracji-wielkopolskich-inicjatyw-spolecznych-w-kaliszu/

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do korzystania z oferty CIWIS.

do góry