do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Organizacje pozarządowe Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych

Centra Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych (CIWIS) wspierają organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a także grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji pozarządowej. Zostały powołane dzięki środkom finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w czterech wielkopolskich subregionach, po jednym w każdym subregionie.

W subregionie kaliskim Centrum prowadzi Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

CIWIS podejmują zadania w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz  wspierania rozwoju wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych. Zadaniem Centrów jest promowanie i animowanie współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, pełnienie roli centrów aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich. Poprzez swoją działalność mają przyczyniać się do rozwoju kapitału społecznego i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu obejmuje swoim zasięgiem subregion kaliski (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski).

W ramach działań CIWIS przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Spotkania informacyjne dot. założenia i prowadzenia organizacji pozarządowych;
  2. Doradztwo: prawne, księgowe, projektowe;
  3. Szkolenia: kilkugodzinne, z zakresu tematyki dostosowanej do potrzeb organizacji;
  4. Punkt informacyjny CIWIS - obejmujący dyżur koordynatora Centrum;
  5. Piknik NGO - wydarzenie integrujące sektor organizacji pozarządowych - tegoroczny piknik zaplanowano wstępnie na 30 września w Pleszewie;
  6. Udostępnianie przestrzeni biurowej - możliwość bezpłatnego korzystania (po wcześniejszym umówieniu) z infrastruktury Inkubatora: sali konferencyjnej, sali seminaryjnej, sali wykładowej; możliwość przechowania dokumentów organizacji w przeznaczonych do tego szafkach;
  7. Wydanie folderu promującego organizacje pozarządowe z subregionu kaliskiego;
  8. Spotkania z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
  9. Redagowanie artykułów medialnych dot. promowania organizacji pozarządowych w subregionie kaliskim;
  10. Inna działalność wspierająca organizacje - wg potrzeb i możliwości.

Wszystkie w/w formy wsparcia są udzielane nieodpłatnie.

Szczegóły na stronie internetowej https://www.kip.kalisz.pl/centrum-integracji-wielkopolskich-inicjatyw-spolecznych-w-kaliszu/

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do korzystania z oferty CIWIS.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H