• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Organizacje pozarządowe Kępiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kępiński Uniwersytet Trzeciego Wieku (KUTW) działa w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego, które w dniu 21 lutego 2012 r. powołane zostało z inicjatywy Starosty Kępińskiego Włodzimierza Mazurkiewicza

Zdjęcie studentów-seniorów 

Główną rolą KUTW jest rozwój wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracja społeczna, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Patronat nad działalnością Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawują:

 • Starosta Kępiński – patronat organizacyjny
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – patronat naukowy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – patronat naukowy

Słuchacze KUTW uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych, regionalistów, osoby publiczne, itp. Zgodnie z planem pracy na dany rok akademicki KUTW prowadzi ponadto działalność kulturalną, sportową, turystyczną, rekreacyjną i integracyjną.

Słuchaczami  KUTW mogą być osoby po 50 roku życia.
Pierwszeństwo mają emeryci i renciści
oraz osoby bezrobotne.

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku i kończy się w czerwcu roku następnego.
Zapisy nowych słuchaczy do KUTW przeprowadza się w miesiącu lipcu i sierpniu roku poprzedzającego cykl kształcenia poprzez złożenie deklaracji i opłacenie wpisowego (szczegóły w regulaminie KUTW - do pobrania poniżej).

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Wieslaw Walas - Prezes Zarządu
Andrzej Dyba - Wiceprezes Zarządu
Maria Dwernicka- Sekretarz
Danuta Wójciak - Skarbnik
Seweryna Klein - Członek Zarządu

Kontakt

 • Adres do korespondencji:
  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego
  ul. Sienkiewicza 26
  63-600 Kępno
  tel.: 62 782 11 01 - biblioteka
 • Adres siedziby:
  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego
  ul. Dabrowskiego 3
  63-600 Kępno
  (wejście od strony sklepiku ksero - drzwi od tyłu budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego)

Więcej informacji na stronie
KępiŃskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz pod numerem telefonu 609 513 082

 

do góry