• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Organizacje pozarządowe Roczny Program Współpracy

Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi             w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 został uchwalony Uchwałą      Nr XXIII/137/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 roku

Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi             w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został uchwalony Uchwałą      Nr XXXV/214/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2017 roku

Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi             w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został uchwalony Uchwałą      Nr XLVII/284/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018 roku

Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi             w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został uchwalony Uchwałą      Nr XIII/84/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2019 roku

Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi             w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 został uchwalony Uchwałą      Nr XXIII/136/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2020 roku

Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi             w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 został uchwalony Uchwałą      Nr XXXV/207/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2021 roku

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Program współpracy na 2017 rok 16-10-28 14:30 365.79KB pobierz plik: Program współpracy na 2017 rok
pdf Program współpracy na 2018 rok 17-11-06 08:41 422.88KB pobierz plik: Program współpracy na 2018 rok
pdf Program współpracy na 2019 rok 18-10-24 11:21 454.14KB pobierz plik: Program współpracy na 2019 rok
pdf Program współpracy na 2020 rok 19-10-30 08:17 458.52KB pobierz plik: Program współpracy na 2020 rok
pdf Program współpracy na 2021 rok 20-10-30 13:17 522.06KB pobierz plik: Program współpracy na 2021 rok
pdf Program współpracy na 2022 rok 21-10-05 10:08 453.31KB pobierz plik: Program współpracy na 2022 rok
do góry