do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Tryb małych zleceń to możliwość realizacji zadania publicznego bez konieczności przechodzenia procedur otwartego konkursu ofert.

Podstawa prawna trybu małych zleceń to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Art. 19a)

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

UWAGA: Nowy wzór uproszczonej oferty i sprawozdania !

Wzór oferty oraz sprawozdania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

kategoria: Tryb małych zleceń - wzory [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
rtf Wzór oferty uproszczonej 19-03-21 08:55 134.12KB pobierz plik: Wzór oferty uproszczonej
docx Wzór uproszczonego sprawozdania 19-03-21 09:00 17.44KB pobierz plik: Wzór uproszczonego sprawozdania

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H