do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Tryb małych zleceń to możliwość realizacji zadania publicznego bez konieczności przechodzenia procedur otwartego konkursu ofert.

Podstawa prawna trybu małych zleceń to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Art. 19a)

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

UWAGA: Nowy wzór uproszczonej oferty i sprawozdania !

Wzór oferty oraz sprawozdania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

kategoria: Tryb małych zleceń - wzory [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
rtf Wzór oferty uproszczonej 19-03-21 08:55 134.12KB pobierz plik: Wzór oferty uproszczonej
docx Wzór uproszczonego sprawozdania 19-03-21 09:00 17.44KB pobierz plik: Wzór uproszczonego sprawozdania

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H