• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Początek historii kościoła rozpoczyna się w 1310 r. Początkowo była to kaplica dworska, która etapami była przebudowywana

Zdjęcie kościoła w Grębaninie

Kościół jest konstrukcji zrębowej, drewniany, jednonawowy. Wewnątrz można zobaczyć pozorne sklepienie kolebkowe.

W 1510 roku przebudowano kaplicę, a w 1615 roku zbudowano nową, stanowiącą obecnie prezbiterium. Dokument wizytacyjny z 1642 roku podaje, że kaplicy nadano tytuł "pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej" i tegoż roku ksiądz proboszcz z Baranowa Andrzej Moś ofiarował ołtarz główny Kościoła. Wnętrze kościoła zdobi późnorenesansowy ołtarz z 1629 roku z rzeźbami św. Piotra i Pawła, św. Stanisława, Wojciecha, Barbary i Katarzyny oraz koronacją Matki Bożej w zwieńczeniu.

Zdjęcie kościoła w Grębaninie w zbliżeniu

W polach bocznych namalowane zostały postacie dwóch świętych, a w polu środkowym wnęka z rzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem, późnogotycka z ok. XV wieku, czczona przez wiernych jako cudowna. Dowodem licznych łask tu otrzymanych są wota składane Matce Bożej Grębanińskiej. Ciekawa jest także ambona z pierwszej połowy XVII w., na której namalowane zostały postaci Ewangelistów i chrzest Chrystusa. Uzupełnieniem całości jest klasycystyczny prospekt organowy. Wspomnieć należy, iż w kościele znajdują się rzeźby św. Michała Archanioła i Mikołaja z pocz. XVI w., dwa relikwiarze drewniane w kształcie kapliczek z XVIII w. oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej z przełomu XVIII i XIX w.

 
do góry