• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Niemcy - Aurich

W 1999 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego rozpoczął starania o nawiązanie współpracy z krajami Unii Europejskiej. Skorzystano z trwajacej od 1994 roku w kępińskim Liceum Ogólnokształcącym wymiany uczniów z niemieckim Gimnazjum w Aurich (wschodnia Fryzja) oraz udział tegoż liceum w unijnym programie Socrates-Comenius (1996 r.). Zarząd Powiatu korzystając z wizyty gości z Niemiec przekazał list z propozycją współpracy. Delegacja powiatu kępińskiego odwiedziła niemieckie Starostwo w lutym 2002 roku, co zaowocowało podpisaniem oficjalnej umowy o współpracy powiatu polskiego i niemieckiego 1 września 2002 roku podczas III Powiatowych Targów Przemysłu Meblowego i Przedsiębiorczości, które odbyły się w Kępnie.

Corocznie delegacje obu powiatów odwiedzają się.

Podczas tych spotkań realizowane są zadania zapisane w umowach partnerskich i tak m.in.: omawiane są sprawy związane z problematyką ochrony środowiska, oświatą, realizacją zadań z zakresu kultury i promocji, funkcjonowaniem służby zdrowia oraz pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej. W wyniku współpracy każdego roku młodzi piłkarze MUKS „Marcinki” oraz chłopcy z Aurich spotykają się na międzynarodowych turniejach. Stały kontakt utrzymują szpitale obu powiatów. W 2004 roku delegacja polska przekazała stronie niemieckiej listy zawierające propozycję współpracy poszczególnych gmin powiatu kępińskiego z gminami powiatu Aurich. W trakcie wizyty w 2006 roku zapoczątkowano wymianę plastyków czego efektem są wspólne plenery młodzieży i dorosłych artystów. W 2007 roku w Powiecie Kępińskim przebywała delegacja złożona z młodzieży artystów malarzy oraz samorządowców. Efektem pobytu była wystawa malarska, która zaprezentowana została w Bibliotece Powiatowej jak również w siedzibie Starostwa w Aurich.

do góry