• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Pierwsza historyczna wzmianka o wiosce pochodzi z 1305 r.

Zdjęcie pałacu w Siemianicach

Od średniowiecza często zmieniali się jej właściciele, a byli nimi w kolejnych latach: Jurga Kozak (1452-1466), Jan Tingrus (1466), Jan Dziewicki (1473), ród Tarnowskich (przełom XV - XVI w.), Joachim hrabia z tarnowa (1621). Od 1700 r. właścicielem został hrabiowski ród Szembeków mający swe korzenie w Niemczech. Z rodu tego najbardziej znanym okazał się gen. Piotr Szembek (1788-1866), uczestnik powstania listopadowego.

Obecny pałac zbudował w 1835 r. Piotr Szembek, zaś jego przebudowy w stylu neorenesansowym dokonał w 1894 r. wnuk generała - Piotr Szembek (1843 - 1896). Gmach zbudowany został na planie czworoboku z dobudowanym skrzydłem mieszczącym kuchnię i pomieszczenia gospodarcze. Pałac jest murowany, tynkowany, na ceglanych fundamentach, zaś elementy zdobnicze wykonano z profilowanych kształtek glinianych. Jest to budowla podpiwniczona, piętrowa, jedenastoosiowa. Posiada układ symetryczny z holem i salonem na osi.

Zdjęcie pałacu w Siemianicach z większej odległości

Od strony frontowej znajduje się klasycystyczny portyk wsparty na czterech kolumnach w stylu toskańskim. Ozdobą kolumn jest pięć betonowych obręczy w kolorze popielatym. Głowica przypomina styl dorycki. Poniżej niej wąski wałeczek odcina z trzonu szyjkę. Pomiędzy tymi kolumnami widnieją szerokie schody prowadzące do drzwi wejściowych. Podwójne, ramowo-płycinowe drzwi są częściowo przeszklone. Nad nimi widnieje maleńki wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Na zwieńczeniu elewacji frontowej widnieje herb rodu Szembeków.

Obecnie w pałacu mieści się Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obiekt w 1973 r. został wpisany do rejestru zabytków powiatu kępińskiego.

do góry