• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Powiat Turystyka Warto zobaczyć Inne ciekawe obiekty Zespół Starostwa Powiatowego w Kępnie

Po utworzeniu w 1887 roku powiatu kępińskiego zaistniała potrzeba budowy siedziby dla urzędników i starosty. Zespół starostwa obejmuje: budynek z oficynami na ul. Kościuszki 9 z lat 1901-04, budynek na ul. Kościuszki 5 z poł. XIX w., przebudowany po 1920 r. Budynek Starostwa graniczy z willą starosty i parkiem na ul. Kościuszki 7 z lat 1920-25 (obecnie biblioteka).

Budynek starostwa przy ulicy Kościuszki nr 9

W okresie zaborów władzę w powiecie sprawował landrat, starostwo nosiło nazwę Königlische Landratsamt. Siedzibę starostwa wybudowano po utworzeniu starostwa czyli w latach 1887/1888. W pierwszej kolejności wybudowany został budynek główny frontem graniczący z ulicą Kościuszki. W roku 1901 ukończono budowę oficyn. Budynek starostwa przy ulicy Kościuszki 9 posiada kształt architektoniczny wpisany w literę L granicząc bezpośrednio frontem z ulicą Kościuszki i oficynami z terenem willi Starosty. Siedziba starostwa w budynku przy ulicy Kościuszki 9 znajdowała się do roku 1920, kiedy to przeniesiono urząd do budynku przy ulicy Kościuszki 5. W okresie międzywojennym i po II Wojnie Światowej budynek ten pełnił funkcje biurowe i mieszkalne. W budynku ponownie zasiadły władze po reaktywowaniu powiatów w 1999 roku. Obiekt nie został naruszony zachowując elementy neoklasycyzmu. Po wybudowaniu willi w latach 20 XX wieku zamyka dziedziniec reprezentacyjny przed nią i od zachodu.

Ulica Kościuszki w 1912 roku

Źródło: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego

Budynek starostwa przy ulicy Kościuszki nr 5

Budynek starostwa znajduje się poza układem miasta lokowanego w 1660 roku. Po przeciwnej stronie ulicy Kościuszki znajduje się park powstały w 1889 roku i zespół pocztowy. Budynek Starostwa przy Kościuszki nr 5 prawdopodobnie wybudowany został w połowie XIX wieku. Budynek obecnego Starostwa był w XIX w. własnością wywodzącej się z Saksonii rodziny poczmajstrów Stemplów. W latach 1888 -1889 wystawiono obecny, okazały i odpowiednio dostosowany do potrzeb gmach poczty. Gmach zbudowany jest w stylu neorenesansowym, ceglany, nietynkowany. Gmach poczty wybudował na własny rachunek z kredytów uzyskanych od rządu pruskiego budowniczy Otto Weber z Kępna. Budynek starostwa przy ulicy Kościuszki nr 5 prawdopodobnie został adaptowany i rozbudowany dla potrzeb urzędu po 1920 roku – po przeniesieniu urzędu z Kościuszki 9. Po 1920 roku od strony ulicy Magnuszewskiego dobudowane zostało parterowe skrzydło mieszczące salę sesyjną. Po II Wojnie Światowej budynek został przekształcony. W latach 50-tych dobudowano piętro zarówno nad budynkiem głównym jak i nad salą sesyjną, zmiany dokonano także w kształcie dachu dopasowując styl do architektury budynku starostwa przy ulicy Kościuszki 9.

Widokówka z roku 1943. Budynek Starostwa – strona lewa i widoczna po prawej stronie willa starosty

Źródło: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego

Willa Starosty

Po 1920 roku, siedzibę władz powiatu przeniesiono z budynku przy Kościuszki 9 do budynku znajdującego się na ulicy Kościuszki nr 5. Obok urzędu wybudowano willę – mieszkanie dla Starosty. Budowę willi ukończono w 1925 roku. Pierwszym mieszkańcem był Feliks Kasprzak pełniący urząd do 1922 roku. W czasie jego urzędowania dokonano rozbudowy budynku Starostwa i wybudowano willę. Piętrowa willa nawiązuje do form neoklasycznych. Willa od ulicy Kościuszki oddzielona została ogrodem, który powstał na miejscu zabudowań mieszkalnych. Za urzędem i willą założono park, całość ogrodzono ozdobnym kutym ogrodzeniem na podmurówce. Do willi od strony Kościuszki powstały dwa wjazdy. Od frontu droga wraz z gazonem tworzyły rodzaj podjazdu w kształcie półkola.

Willa do 1945 roku pełniła funkcję mieszkalną dla pełniącego urząd Starosty. W czasie II Wojny Światowej był to niemiecki landrat. Po 1945 roku w willi mieszkał Przewodniczący Rady Narodowej. W budynku mieściły się także biura. Po likwidacji powiatów w 1975 roku obiekt został przejęty przez Urząd Miasta i Gminy. Obecnie znajduje się w nim biblioteka publiczna.


Lata 20-te XX wieku. Willa starosty. Widok od strony ulicy Kościuszki. Widoczny podjazd z nasadzeniami zachowanym do dnia dzisiejszego.

Źródło: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego

Park „starościański”

Starostwo wraz z willą i parkiem zajmuje teren o kształcie zbliżonym do kwadratu. Ogród za tutejszym starostwem powstał w latach 30 ubiegłego wieku za czasów starosty Nicefora Aleksandra Dąbrowieckiego. Na południe od budynku starostwa i willi rozciąga się park, w typie krajobrazowym o powierzchni 0,5ha. Drzewostan parkowy częściowo pochodzi z okresu powstania, z lat 20-tych i 30-tych XX wieku. W pobliżu obiektów znajdują się utwardzone płytami chodnikowymi oraz żwirowe alejki. Zachowane zostały okazy żywotników, świerków i grabów. W dalszej części przeważają drzewa liściaste w postaci dębów, grabów, klonów i lip. W części południowej parku obok starszych okazów drzew 70-80 – letnich, rosną liczne samosiejki. W południowowschodnim narożniku parku znajdują się dawne piwnice.

do góry