do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Pozostałe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kępnie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.2015.397) informuje, że jest w posiadaniu rzeczy znalezionych

Wymagane dokumenty

W przypadku oddania znalezionej rzeczy do depozytu:

  • poświadczenie znalezienia rzeczy (wzór dostępny w urzędzie lub poniżej)

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  • jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
  • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia).

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, pokój 201 (II piętro), w godzinach 7:30-15:30
osoba do kontaktu: Bogumiła Nawrocka
tel.: +48 62 78 28 922
fax: +48 62 78 28 901
e-mail:

Sposób załatwienia sprawy

W momencie zgłoszenia przedmiotu do depozytu, rozstrzygnięcie dotyczące przyjęcia lub odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej następuje w drodze oświadczenia prowadzącego biuro rzeczy znalezionych.

Dodatkowe informacje

  • Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
  • Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
kategoria: Biuro Rzeczy Znalezionych [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Poświadczenie znalezienia rzeczy 16-03-22 14:47 25.5KB pobierz plik: Poświadczenie znalezienia rzeczy

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H