• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

WRZESIEŃ  -  ŚWIATOWY MIESIĄC CHOROBY ALZHEIMERA

Powiat Kępiński bierze udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram” zorganizowanej przez Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.     
Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Otępienie (demencja) to wspólna nazwa na określenie chorób prowadzących do stopniowej degeneracji mózgu, co wpływa na pamięć, myślenie, zachowanie i emocje. Choroba Alzheimera i otępienie naczyniowe to najczęstsze rodzaje otępienia, odpowiedzialne za 90 % przypadków demencji. Jej objawy to między innymi utrata pamięci, trudności w znalezieniu odpowiednich słów lub w rozumieniu innych osób, kłopoty z wykonywaniem rutynowych wcześniej zadań, zmiany  osobowości i nastroju.

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera, prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.
Uważa się, że otępienie to jeden z najważniejszych kryzysów zdrowotnych XXI wieku.

Dla otępienia nie ma granic społecznych, ekonomicznych czy geograficznych. Obecnie, w przypadku większości otępień, nie ma skutecznego leku , ale dostępne są terapie, poradnictwo i wparcie.    

Wczesna diagnoza umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się  z materiałami i publikacjami zamieszczonymi

na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Materiały zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące choroby, przedstawiają informacje dotyczące stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych.

kategoria: Alzheimer [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Broszura potrzeby chorych 21-09-06 10:32 5.69MB pobierz plik: Broszura potrzeby chorych
pdf ulotka - Alzheimer - rozumiem - wspieram 21-09-06 10:32 74.71KB pobierz plik: ulotka - Alzheimer - rozumiem - wspieram

 

Codzienna profilaktyka cukrzycy u seniorów

Cukrzyca to problem społeczny, choruje na nią aż 3 mln Polaków 1 na 4 osoby w Polsce powyżej 60 roku życia ma stwierdzoną cukrzycę.

Szacuje się, że w 2030 r na całym świecie liczba seniorów chorych na cukrzycę osiągnie liczbę niemal 196 mln.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty, niewydolności nerek, zawałów serca, udaru mózgu i amputacji kończyn dolnych.

Jakie są niepokojące objawy cukrzycy? Czym jest indeks glikemiczny i co zrobić aby zmniejszysz IG naszych potraw?  Jakich zasad przestrzegać w diecie cukrzycowej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ulotce.

Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym, w którym dr n. med. Małgorzata Urbańska – Kosińska z Oddziału pediatrii ogólnej, diabetologii, endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze opowie jak podstępna jest cukrzyca, co zrobić aby uniknąć zachorowania, jak ważna jest dieta i aktywność fizyczna.

Cukrzyca u seniorów

 

Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów

kategoria: Ulotka-profilaktyka cukrzycy u seniorów [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów 21-07-05 11:16 703.12KB pobierz plik: Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów

 

REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO EDYCJA 2020/2021

Szkoły Ponadpodstawowe z powiatu kępińskiego w roku szkolnym 2020/2021 były zaangażowane w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w ramach podjętej współpracy przez Powiat Kępiński oraz Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego.

W zajęciach udział wzięło 946 uczniów.

W Polsce co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 000 zachorowań na czerniaka.              
Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Charakteryzuje się agresywnym wzrostem oraz możliwością tworzenia przerzutów, które są trudne w leczeniu.Tymczasem, usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, pozwala na wyleczenie ponad 80% chorych. Dlatego ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznawanie tego nowotworu.          
Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie www.akademiaczerniaka.pl

 

Ulotka i plakat dotyczące PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

kategoria: Ulotka i plakat dotyczące PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 21-07-05 11:22 524.78KB pobierz plik: Ulotka
pdf Plakat 21-07-05 11:22 828.21KB pobierz plik: Plakat

 

 

„WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”

Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” było zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej. 
Kształtowania prozdrowotnej i prospołecznej postawy wobec życia, w tym świadomego unikania substancji psychoaktywnych. Ponadto uwrażliwienie młodzieży na problemy ich rówieśników. Minimalizowanie ryzyka powodującego, że dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne.
Założeniem projektu było podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach
i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez:    

 • inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności,
 • promowanie zdrowego stylu życia bez używek,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej pojęcia uzależnienia i konsekwencji eksperymentowania z używkami,
 • pobudzenie do refleksji nad własną postawą życiową,              
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Realizacja projektu odbywała się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w trybie zajęć pozalekcyjnych.              
Projekt podzielono na dwa bloki. Taki podział odzwierciedlał zaproponowaną formę pracy z młodzieżą.
Pierwszy blok była to praca warsztatowa z grupą 12 uczniów tworzących 4 grupy.         
Efektem pracy warsztatowej uczniów są projekty:      

 • spotu edukacyjno-społecznego,          
 • plakatu i ulotki,             
 • konta tematycznego na portalu społecznościowym Facebook,             
 • zakładki tematycznej na stronie internetowej szkoły.          

Drugi blok stanowiły konsultacje indywidualne z gronem specjalistów zatrudnionych w ramach projektu. Założono udział pedagoga/terapeuty uzależnień, ratownika medycznego oraz psychologa.
W/w osoby prowadzić będą dyżury w łącznym wymiarze 30 godzin. Dyżury z uwagi na pandemię prowadzone były w trybie on-line z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej szkoły.
Była to forma zapewniająca dyskrecję i bezpośredni kontakt uczniów ze specjalistami.
Ponadto odbyło się 10 godzin spotkań prelekcyjnych z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie.  W związku z pandemią były one realizowane w formie zdalnej. Spotkania przeprowadzili m.in. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, lekarz, ratownik medyczny, psycholog oraz terapeuta uzależnień.            
Realizacja tak szerokiej gamy działań była możliwa jest dzięki pozyskanej dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

„WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” - ulotka, plakat, spot

kategoria: Wolni nie uzależnienie - ulotka,plakat,spot [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 21-07-05 11:29 1.54MB pobierz plik: Ulotka
pdf Plakat 21-07-05 11:30 4.23MB pobierz plik: Plakat
zip Spot 21-07-05 11:38 8.48MB pobierz plik: Spot

Wskazówki dla pacjentów SPZOZ w Kępnie

Na podstawie pisma przekazanego przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przekazujemy do publicznej wiadomości infromacje dotyczące udzielania świadczeń przez Lekarza POZ, Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

kategoria: Wskazówki dla pacjentów SPZOZ [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wskazówki dla pacjentów 16-03-22 09:05 1.56MB pobierz plik: Wskazówki dla pacjentów

Ulotka dla mieszkańców dotycząca opieki zdrowotnej

Ulotka dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego dotycząca opieki zdrowotnej w godzinach wieczornych i w dni wolne, wydana przez Starostwo Powiatowe, do pobrania poniżej. Ulotka zawiera m.in. podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

kategoria: Ulotka - zdrowie [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 16-04-11 14:03 190.52KB pobierz plik: Ulotka

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, którego celem głównym jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej ulotce oraz na stronie internetowej http://www.jestemswiadom.org/

kategoria: Zapobieganie zakażeniom HCV [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg Ulotka Zapobieganie zakażeniom HCV 17-04-12 09:21 0.97MB pobierz plik: Ulotka Zapobieganie zakażeniom HCV

Programy profilaktyczne

Informacje na temat programów profilaktycznych dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Dla Pacjenta

do góry