• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Codzienna profilaktyka cukrzycy u seniorów

Cukrzyca to problem społeczny, choruje na nią aż 3 mln Polaków 1 na 4 osoby w Polsce powyżej 60 roku życia ma stwierdzoną cukrzycę.

Szacuje się, że w 2030 r na całym świecie liczba seniorów chorych na cukrzycę osiągnie liczbę niemal 196 mln.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty, niewydolności nerek, zawałów serca, udaru mózgu i amputacji kończyn dolnych.

Jakie są niepokojące objawy cukrzycy? Czym jest indeks glikemiczny i co zrobić aby zmniejszysz IG naszych potraw?  Jakich zasad przestrzegać w diecie cukrzycowej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ulotce.

Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym, w którym dr n. med. Małgorzata Urbańska – Kosińska z Oddziału pediatrii ogólnej, diabetologii, endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze opowie jak podstępna jest cukrzyca, co zrobić aby uniknąć zachorowania, jak ważna jest dieta i aktywność fizyczna.

https://akademia.nfz.gov.pl/codzienna-profilaktyka-cukrzycy-u-seniorow/

Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów

 

kategoria: Ulotka-profilaktyka cukrzycy u seniorów [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów 21-07-05 11:16 703.12KB pobierz plik: Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów

 

REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO EDYCJA 2020/2021

Szkoły Ponadpodstawowe z powiatu kępińskiego w roku szkolnym 2020/2021 były zaangażowane w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w ramach podjętej współpracy przez Powiat Kępiński oraz Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego.

W zajęciach udział wzięło 946 uczniów.

W Polsce co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 000 zachorowań na czerniaka.              
Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Charakteryzuje się agresywnym wzrostem oraz możliwością tworzenia przerzutów, które są trudne w leczeniu.Tymczasem, usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, pozwala na wyleczenie ponad 80% chorych. Dlatego ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznawanie tego nowotworu.          
Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie www.akademiaczerniaka.pl

Ulotka i plakat dotyczące PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

 

kategoria: Ulotka i plakat dotyczące PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 21-07-05 11:22 524.78KB pobierz plik: Ulotka
pdf Plakat 21-07-05 11:22 828.21KB pobierz plik: Plakat

 

 

„WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”

Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” było zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej. 
Kształtowania prozdrowotnej i prospołecznej postawy wobec życia, w tym świadomego unikania substancji psychoaktywnych. Ponadto uwrażliwienie młodzieży na problemy ich rówieśników. Minimalizowanie ryzyka powodującego, że dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne.
Założeniem projektu było podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach
i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez:              
- inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności,        
- promowanie zdrowego stylu życia bez używek,
- przekazanie wiedzy dotyczącej pojęcia uzależnienia i konsekwencji eksperymentowania z używkami,
- pobudzenie do refleksji nad własną postawą życiową,              
- kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Realizacja projektu odbywała się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w trybie zajęć pozalekcyjnych.              
Projekt podzielono na dwa bloki. Taki podział odzwierciedlał zaproponowaną formę pracy z młodzieżą.
Pierwszy blok była to praca warsztatowa z grupą 12 uczniów tworzących 4 grupy.         
Efektem pracy warsztatowej uczniów są projekty:        
- spotu edukacyjno-społecznego,          
- plakatu i ulotki,             
- konta tematycznego na portalu społecznościowym Facebook,             
- zakładki tematycznej na stronie internetowej szkoły.               
Drugi blok stanowiły konsultacje indywidualne z gronem specjalistów zatrudnionych w ramach projektu. Założono udział pedagoga/terapeuty uzależnień, ratownika medycznego oraz psychologa.
W/w osoby prowadzić będą dyżury w łącznym wymiarze 30 godzin. Dyżury z uwagi na pandemię prowadzone były w trybie on-line z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej szkoły.
Była to forma zapewniająca dyskrecję i bezpośredni kontakt uczniów ze specjalistami.
Ponadto odbyło się 10 godzin spotkań prelekcyjnych z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie.  W związku z pandemią były one realizowane w formie zdalnej. Spotkania przeprowadzili m.in. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, lekarz, ratownik medyczny, psycholog oraz terapeuta uzależnień.            
Realizacja tak szerokiej gamy działań była możliwa jest dzięki pozyskanej dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

„WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” - ulotka, plakat, spot

kategoria: Wolni nie uzależnienie - ulotka,plakat,spot [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 21-07-05 11:29 1.54MB pobierz plik: Ulotka
pdf Plakat 21-07-05 11:30 4.23MB pobierz plik: Plakat
zip Spot 21-07-05 11:38 8.48MB pobierz plik: Spot

 

Wskazówki dla pacjentów SPZOZ w Kępnie

Na podstawie pisma przekazanego przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przekazujemy do publicznej wiadomości infromacje dotyczące udzielania świadczeń przez Lekarza POZ, Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

kategoria: Wskazówki dla pacjentów SPZOZ [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wskazówki dla pacjentów 16-03-22 09:05 1.56MB pobierz plik: Wskazówki dla pacjentów

Ulotka dla mieszkańców dotycząca opieki zdrowotnej

Ulotka dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego dotycząca opieki zdrowotnej w godzinach wieczornych i w dni wolne, wydana przez Starostwo Powiatowe, do pobrania poniżej. Ulotka zawiera m.in. podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

kategoria: Ulotka - zdrowie [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 16-04-11 14:03 190.52KB pobierz plik: Ulotka
kategoria: Ulotka i plakat dotyczące PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 21-07-05 11:22 524.78KB pobierz plik: Ulotka
pdf Plakat 21-07-05 11:22 828.21KB pobierz plik: Plakat
kategoria: Ulotka-profilaktyka cukrzycy u seniorów [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów 21-07-05 11:16 703.12KB pobierz plik: Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów
kategoria: Wolni nie uzależnienie - ulotka,plakat,spot [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 21-07-05 11:29 1.54MB pobierz plik: Ulotka
pdf Plakat 21-07-05 11:30 4.23MB pobierz plik: Plakat
zip Spot 21-07-05 11:38 8.48MB pobierz plik: Spot

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, którego celem głównym jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej ulotce oraz na stronie internetowej http://www.jestemswiadom.org/

kategoria: Zapobieganie zakażeniom HCV [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg Ulotka Zapobieganie zakażeniom HCV 17-04-12 09:21 0.97MB pobierz plik: Ulotka Zapobieganie zakażeniom HCV

Programy profilaktyczne

Informacje na temat programów profilaktycznych dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Dla Pacjenta

do góry