• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

 Bezpłatne testy na COVID-19 w aptekach

Od 27 stycznia każdy ma możliwość bezpłatnego sprawdzenia, czy jest zakażony koronawirusem.
Nie będzie ograniczenia liczby testów, które mogą być wykonane u jednej osoby.
Farmaceuta pobierze Ci wymaz z nosogardzieli, wykona test i umieści Twój wynik w systemie, czyli zobaczysz go na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.

Znajdź najbliższą aptekę, która przezprowadza testy:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#apteki

 

"PIJANY ŻYCIEM"

W roku 2021 r. Powiat Kępiński realizował projekt  „Pijany życiem”, którego celem było zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz zapobieganie różnym problemom, jakie mogą wynikać np. z zachowań ryzykownych.         
Projekt poprzez ukazanie negatywnych skutków zdarzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych miał na celu uświadomienie odbiorcom skali negatywnych zjawisk związanych z używkami oraz wskazania ogromu kosztów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych związanych z ich neutralizacją. Projekt miał zestawiać w kontrast prozdrowotne pozytywne wzorce zachowań, relacje społeczne i rodzinne z wyalienowaniem popychającym ludzi do korzystania
z używek, jako substytutów leku na samotność, brak akceptacji i izolację społeczną.

Założeniem projektu było podniesienie wśród dorosłych, dzieci i młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych, przede wszystkim alkoholu i środków psychoaktywnych.                                                                                                                                                                                         Całość działań możliwa była dzięki pozyskanej przez Powiat Kępiński dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Realizacja projektu odbywała się w 2021 r. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na terenie kompleksu sportowego Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie w trybie działań o charakterze edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym.

Projekt podzielono na dwa bloki. Pierwszy to organizacja rajdu Nordic – Walking, rajdu rowerowego
i rajdu rolkowego dla młodzieży, dzieci i dorosłych – 100 osób w miesiącu październiku. Trasa rajdów przez miasto i gminę Kępno z trzema przystankami w instytucjach zajmujących się zapobieganiem
i usuwaniem skutków nadużywania alkoholu i środków odurzających. Pierwszy przystanek
w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie gdzie uczestnicy zostali zapoznani ze statystykami policyjnymi wypadków i zdarzeń spowodowanych po nadużyciu alkoholu oraz środków odurzających, pokazane zostały obrazy z interwencji. Funkcjonariusze zapoznali uczestników
z prawnymi konsekwencjami zdarzeń spowodowanych po zażyciu alkoholu. Odbyła się prelekcja
z tematyki profilaktyki uzależnień. Dla uczestników przygotowane zostały konkurencje związane
z badaniem trzeźwości np. slalom w alko i narko-goglach, nalewanie pełnej szklanki wody, konkurencje slalomu na rowerze i na rolkach itp.             
Drugim przystankiem na trasie rajdów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej gdzie odbyła się symulacja wypadku drogowego spowodowanego przez osoby pod wpływem alkoholu. Pokaz obejmował prezentację wszystkich czynności podejmowanych przez służby PSP podczas wypadku drogowego między innymi zabezpieczenie miejsca wypadku, pierwsza pomoc ofiarom, wyciąganie poszkodowanego ze zgniecionego samochodu, czynności podtrzymania życia do czasu przyjazdu służb medycznych. Podczas pokazu odbyła się również prelekcja jak zachować się
w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przez osoby niewykwalifikowane.     
Ostatnim przystankiem było miejsce zakończenia rajdów- boisko sportowe oraz hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie gdzie pokazany
i omówiony został ostatni etap pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach związanych
z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych. Ratownicy medyczni opowiedzieli uczestnikom o sytuacjach, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy, zaprezentowali skutki zdrowotne będące konsekwencją stosowania używek od strony ich wpływu na funkcjonowanie fizjologiczne organizmu, zwolnienie reakcji psychomotorycznych lub ich nadmierne niekontrolowane pobudzenie. 
Przebieg rajdu prowadzony był jednocześnie w trzech grupach:
1. Grupa Nordic - Walking
2. Grupa rowerowa
3. Grupa rolkowa.
Każda z grup przemieszczała się przygotowaną indywidualnie dla niej trasą tak by grupy mogły się spotkać w jednym czasie w każdym z trzech wyznaczonych punktów trasy
tj:. w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz na terenie kompleksu sportowego Liceum Ogólnokształcącego.
Podsumowaniem rajdów była impreza plenerowa połączona z zajęciami nauki zachowań prozdrowotnych - w formie otwartej - konkurencje sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na terenie kompleksu sportowego odbył się również pokaz z udziałem psa wyszkolonego do wyszukania środków psychoaktywnych oraz psa wyszkolonego do obrony przed agresją
ze strony osób pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych.
Zorganizowane zostały stoiska i prelekcje ośrodków zajmujących się leczeniem uzależnień oraz pomocą psychologiczną dla osób uzależnionych i ich rodzin. Pogadanki żywieniowe i stoiska zaprezentowali również lokalni dietetycy.
Drugi blok stanowiły pogadanki i konsultacje z gronem specjalistów i profilaktyków zatrudnionych w ramach projektu przeprowadzone w trzech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat kępiński. Udział pedagoga/terapeuty uzależnień, psychologa, ratownika medycznego i funkcjonariusza KPP zajmującego się profilaktyką dla nieletnich.
Szkołom ponadpodstawowym biorącym udział w projekcie przekazano 47 voucherów na godzinną wizytę w gabinecie psychologa lub terapeuty.
W ramach projektu powstał plakat profilaktyczny, który trafił do szkół i instytucji biorących udział w projekcie. Wykonane zostały również dwa banery typu roll-up, które wykorzystywane są i będą w trakcie zajęć profilaktycznych, spotkań z młodzieżą stanowiąc wizualny odnośnik do tematyki zajęć. Wydana kolorowanka profilaktyczna przekazana do jednostek Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie będzie wykorzystania podczas prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi. 
Projekt miał w założeniu dostarczyć uczestnikom rzetelnej wiedzy nt. niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą używki oraz pokazać kruchą granicę, której przekroczenie oznacza już nawet nieświadome wejście w uzależnienie. Miał zachęcić młodzież i rodziców do sięgania po pomoc, obserwowania i zwracania uwagi na problem, który realnie istnieje i należy reagować na nawet najmniejsze symptomy. Celem realizacji zadania było zapobieganie i profilaktyka stosowania alkoholu i środków psychoaktywnych poprzez pokazanie skutków i konsekwencji społecznych ich stosowania oraz kosztów i ogromu działań, które są podejmowane przez służby w celu udzielania pomocy.

 

WRZESIEŃ  -  ŚWIATOWY MIESIĄC CHOROBY ALZHEIMERA

Powiat Kępiński bierze udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram” zorganizowanej przez Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.     
Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Otępienie (demencja) to wspólna nazwa na określenie chorób prowadzących do stopniowej degeneracji mózgu, co wpływa na pamięć, myślenie, zachowanie i emocje. Choroba Alzheimera i otępienie naczyniowe to najczęstsze rodzaje otępienia, odpowiedzialne za 90 % przypadków demencji. Jej objawy to między innymi utrata pamięci, trudności w znalezieniu odpowiednich słów lub w rozumieniu innych osób, kłopoty z wykonywaniem rutynowych wcześniej zadań, zmiany  osobowości i nastroju.

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera, prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.
Uważa się, że otępienie to jeden z najważniejszych kryzysów zdrowotnych XXI wieku.

Dla otępienia nie ma granic społecznych, ekonomicznych czy geograficznych. Obecnie, w przypadku większości otępień, nie ma skutecznego leku , ale dostępne są terapie, poradnictwo i wparcie.    

Wczesna diagnoza umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się  z materiałami i publikacjami zamieszczonymi

na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Materiały zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące choroby, przedstawiają informacje dotyczące stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych.

kategoria: Alzheimer [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Broszura potrzeby chorych 21-09-06 10:32 5.69MB pobierz plik: Broszura potrzeby chorych
pdf ulotka - Alzheimer - rozumiem - wspieram 21-09-06 10:32 74.71KB pobierz plik: ulotka - Alzheimer - rozumiem - wspieram

 

Codzienna profilaktyka cukrzycy u seniorów

Cukrzyca to problem społeczny, choruje na nią aż 3 mln Polaków 1 na 4 osoby w Polsce powyżej 60 roku życia ma stwierdzoną cukrzycę.

Szacuje się, że w 2030 r na całym świecie liczba seniorów chorych na cukrzycę osiągnie liczbę niemal 196 mln.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty, niewydolności nerek, zawałów serca, udaru mózgu i amputacji kończyn dolnych.

Jakie są niepokojące objawy cukrzycy? Czym jest indeks glikemiczny i co zrobić aby zmniejszysz IG naszych potraw?  Jakich zasad przestrzegać w diecie cukrzycowej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ulotce.

Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym, w którym dr n. med. Małgorzata Urbańska – Kosińska z Oddziału pediatrii ogólnej, diabetologii, endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze opowie jak podstępna jest cukrzyca, co zrobić aby uniknąć zachorowania, jak ważna jest dieta i aktywność fizyczna.

Cukrzyca u seniorów

 

Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów

kategoria: Ulotka-profilaktyka cukrzycy u seniorów [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów 21-07-05 11:16 703.12KB pobierz plik: Ulotka dotycząca codziennej profilaktyki cukrzycy u seniorów

 

REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO EDYCJA 2020/2021

Szkoły Ponadpodstawowe z powiatu kępińskiego w roku szkolnym 2020/2021 były zaangażowane w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w ramach podjętej współpracy przez Powiat Kępiński oraz Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego.

W zajęciach udział wzięło 946 uczniów.

W Polsce co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 000 zachorowań na czerniaka.              
Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Charakteryzuje się agresywnym wzrostem oraz możliwością tworzenia przerzutów, które są trudne w leczeniu.Tymczasem, usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, pozwala na wyleczenie ponad 80% chorych. Dlatego ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznawanie tego nowotworu.          
Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie www.akademiaczerniaka.pl

 

Ulotka i plakat dotyczące PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

kategoria: Ulotka i plakat dotyczące PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 21-07-05 11:22 524.78KB pobierz plik: Ulotka
pdf Plakat 21-07-05 11:22 828.21KB pobierz plik: Plakat

 

„WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”

Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” było zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej. 
Kształtowania prozdrowotnej i prospołecznej postawy wobec życia, w tym świadomego unikania substancji psychoaktywnych. Ponadto uwrażliwienie młodzieży na problemy ich rówieśników. Minimalizowanie ryzyka powodującego, że dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne.
Założeniem projektu było podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach
i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez:    

 • inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności,
 • promowanie zdrowego stylu życia bez używek,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej pojęcia uzależnienia i konsekwencji eksperymentowania z używkami,
 • pobudzenie do refleksji nad własną postawą życiową,              
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Realizacja projektu odbywała się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w trybie zajęć pozalekcyjnych.              
Projekt podzielono na dwa bloki. Taki podział odzwierciedlał zaproponowaną formę pracy z młodzieżą.
Pierwszy blok była to praca warsztatowa z grupą 12 uczniów tworzących 4 grupy.         
Efektem pracy warsztatowej uczniów są projekty:      

 • spotu edukacyjno-społecznego,          
 • plakatu i ulotki,             
 • konta tematycznego na portalu społecznościowym Facebook,             
 • zakładki tematycznej na stronie internetowej szkoły.          

Drugi blok stanowiły konsultacje indywidualne z gronem specjalistów zatrudnionych w ramach projektu. Założono udział pedagoga/terapeuty uzależnień, ratownika medycznego oraz psychologa.
W/w osoby prowadzić będą dyżury w łącznym wymiarze 30 godzin. Dyżury z uwagi na pandemię prowadzone były w trybie on-line z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej szkoły.
Była to forma zapewniająca dyskrecję i bezpośredni kontakt uczniów ze specjalistami.
Ponadto odbyło się 10 godzin spotkań prelekcyjnych z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie.  W związku z pandemią były one realizowane w formie zdalnej. Spotkania przeprowadzili m.in. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, lekarz, ratownik medyczny, psycholog oraz terapeuta uzależnień.            
Realizacja tak szerokiej gamy działań była możliwa jest dzięki pozyskanej dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

„WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” - ulotka, plakat, spot

kategoria: Wolni nie uzależnienie - ulotka,plakat,spot [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 21-07-05 11:29 1.54MB pobierz plik: Ulotka
pdf Plakat 21-07-05 11:30 4.23MB pobierz plik: Plakat
zip Spot 21-07-05 11:38 8.48MB pobierz plik: Spot

Wskazówki dla pacjentów SPZOZ w Kępnie

Na podstawie pisma przekazanego przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przekazujemy do publicznej wiadomości infromacje dotyczące udzielania świadczeń przez Lekarza POZ, Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

kategoria: Wskazówki dla pacjentów SPZOZ [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wskazówki dla pacjentów 16-03-22 09:05 1.56MB pobierz plik: Wskazówki dla pacjentów

Ulotka dla mieszkańców dotycząca opieki zdrowotnej

Ulotka dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego dotycząca opieki zdrowotnej w godzinach wieczornych i w dni wolne, wydana przez Starostwo Powiatowe, do pobrania poniżej. Ulotka zawiera m.in. podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

kategoria: Ulotka - zdrowie [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka 16-04-11 14:03 190.52KB pobierz plik: Ulotka

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, którego celem głównym jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej ulotce oraz na stronie internetowej http://www.jestemswiadom.org/

kategoria: Zapobieganie zakażeniom HCV [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg Ulotka Zapobieganie zakażeniom HCV 17-04-12 09:21 0.97MB pobierz plik: Ulotka Zapobieganie zakażeniom HCV

Programy profilaktyczne

Informacje na temat programów profilaktycznych dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Dla Pacjenta

do góry