do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Pozostałe informacje Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (Dz.U.2015.1255 ze zm.), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Na terenie Powiatu Kępińskiego funkcjonują dwa punkty prawne - jeden prowadzony przez Powiat oraz jeden przez organizację pozarządową

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Kępiński posiada dwie lokalizacje

 • Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 14.00-18.00
 • Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, pokój nr 003, tel. 62 78 28 927 - godziny przyjęć: wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 11.30-15.30

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Powiat Kępiński udzielają adwokaci: Anna Gabryś, Urszula Ticona-Cruz, Artur Dembny oraz Witold Gabryś a także radcy prawni: Agnieszka Krupińska oraz Adam Grzyb, wskazani odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawych w Poznaniu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową (Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce) posiada pięć lokalizacji

 • Urząd Gminy w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 8.00-12.00
 • Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - godziny przyjęć: wtorki w godz. 7.30-11.30
 • Urząd Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal - godziny przyjęć: środy w godz. 11.30-15.30
 • Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin - godziny przyjęć: czwartki w godz. 11.30-15.30
 • Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica - godziny przyjęć: piątki w godz. 7.30-11.30

Darmową pomoc prawną mogą otrzymać:

 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65 lat
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety w ciąży

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Pomoc NIE OBEJMUJE natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H