• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Samorząd powiatowy realizuje bardzo szeroki zakres spraw związanych ze środowiskiem.

Są to przede wszystkim ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska - powietrza, wody, przyrody ożywionej czy zasobów kopalin. Ze środowiskiem wiążą się także zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej, włączając w to adaptację do zmian klimatu, oraz leśnictwa i łowiectwa.

Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym

Informacje dotyczące środowiska w Powiecie Kępińskim

Karty informacyjne dla dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

W celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska   (Dz.U.2013.1232 ze zm.), Starostwo Powiatowe w Kępnie publikuje na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku karty informacyjne dla dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie   (Dz.U.2010.186.1249).

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Przydatne linki:

Ministerstwo Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

 

do góry