• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Pozostałe informacje Nieodpłatna pomoc prawna Zapisy na wizyty w punktach pomocy prawnej
Wizyty w punktach porad prawnych odbywają się po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu
się na wizytę !

Rejestracji dokonuje się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie tj. 07:30-15:30 telefonicznie
pod numerem: 62 78 28 968 lub mailowo pod adresem:

Osoby bez rezerwacji będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc.
W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej się zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających
oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

do góry