• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U.2023 poz. 100, ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji i trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych  (Dz.U. Nr 62, poz. 560), 9 lutego 2024r. Starosta Kępiński Zarządzeniem Nr 8/2024 powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim.

Zadania Rady

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                    b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. Ocena realizacji programów;
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Rada Powiatowa składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja rady trwa 4 lata.

W skład Rady wchodzą:

 • Urszula Opacka- Wypchło - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Łukasz Wielgosz - Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Karolina Całkowska - Krawczyk - Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Grzegorz Florczak
 • Łukasz Sternal

 

kategoria: Kadencja 2024-2028 [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Kępińskiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim 24-02-21 13:34 19.31KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Kępińskiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr 2 z dnia 21 lutego 2024 r. 24-04-22 14:22 185.16KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr 2 z dnia 21 lutego 2024 r.
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr 3 z dnia 11 marca 2024 r. 24-06-20 15:00 174.24KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr 3 z dnia 11 marca 2024 r.
do góry