• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Pozostałe informacje Rady społeczne Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U.2019.172), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji i trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych  (Dz.U.Nr 62.560), 10 lutego 2020 roku Starosta Powiatu Kępińskiego Zarządzeniem nr 6/2020 powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim.

Zadania Rady:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  2. Realizacji praw osób niepełnosprawnych
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. Ocena realizacji programów
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Rada Powiatowa składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja rady trwa 4 lata.

W skład Rady wchodzą:

 • Maria Kremer - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Grażyna Jany - Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Urszula Opacka-Wypchło - Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Łukasz Wielgosz
 • Maria Pańczuk
kategoria: Zarządzenie Starosty ws. Rady ds. Osób Niepełnosprawnych [14]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Starosty nr 9/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim 16-03-22 13:20 17.54KB pobierz plik: Zarządzenie Starosty nr 9/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 2 z dnia 17 kwietnia 2020r. 20-08-04 12:16 308.63KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 2 z dnia 17 kwietnia 2020r.
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 3 z dnia 30 lipca 2020r. 21-06-29 11:52 228.16KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 3 z dnia 30 lipca 2020r.
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 4 z dnia 21 sierpnia 2020 r. 20-09-16 10:09 229.11KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 4 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 1 z dnia 9 marca 2021r. 21-06-29 11:52 580.06KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 1 z dnia 9 marca 2021r.
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 2 z dnia 28 czerwca 2021r. 21-08-18 09:17 572.43KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 2 z dnia 28 czerwca 2021r.
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 3 z dnia 13.08.2021 21-09-17 10:49 454.64KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 3 z dnia 13.08.2021
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 4 z dnia 16 września 2021 r. 22-01-10 15:09 563.8KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 4 z dnia 16 września 2021 r.
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 5 z dnia 08.12.2021 r. 22-01-14 14:48 554.77KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 5 z dnia 08.12.2021 r.
pdf Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Kępińskiego z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim 20-02-14 08:42 505.09KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Kępińskiego z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim
pdf PLAN PRACY RADY NA ROK 2020 20-08-10 13:36 420.26KB pobierz plik: PLAN PRACY RADY NA ROK 2020
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 5 z dnia 15 września 2020r. 20-11-17 10:29 524.33KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 5 z dnia 15 września 2020r.
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr 6 z dnia 13 listopada 2020r. 21-06-29 11:51 524.58KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr 6 z dnia 13 listopada 2020r.
pdf Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 7 z dnia 14 grudnia 2020r. 21-06-29 11:52 520.71KB pobierz plik: Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr 7 z dnia 14 grudnia 2020r.
do góry