do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Pozostałe informacje Rady społeczne Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U.2011.127.721), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji i trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych  (Dz.U.2003.62.560), 10 lutego 2016 roku Starosta Powiatu Kępińskiego Zarządzeniem nr 9/2016 powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim.

Zadania Rady:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  2. Realizacji praw osób niepełnosprawnych
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. Ocena realizacji programów
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Rada Powiatowa składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja rady trwa 4 lata.

W skład Rady wchodzą:

 • Przewodniczący Rady - Maria Kremer
 • Zastępca Przewodniczącego - Łukasz Wielgosz
 • Sekretarz - Ewa Sekula
 • Grażyna Jany
 • Maria Pańczuk
kategoria: Zarządzenie Starosty ws. Rady ds. Osób Niepełnosprawnych [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Starosty nr 9/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim 16-03-22 13:20 17.54KB pobierz plik: Zarządzenie Starosty nr 9/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H