• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

 Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych na terenie Powiatu Kępińskiego”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
www.wfosgw.poznan.pl

Tytuł projektu

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych na terenie Powiatu Kępińskiego

Współfinansowanie projektu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu http://www.wfosgw.poznan.pl/

Zakres rzeczowy

Sporządzenie „Uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kępińskiego na okres od 01.01.2018 do 31.12.2027 roku”

Koszt przedsięwzięcia w 2017 roku

Wartość przedsięwzięcia: 67.068,00 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 60.000 zł

do góry