• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Pozainwestycyjne "Tutaj także jest Wielkopolska" - historyczno - kulturalno - przyrodniczy dorobek Powiatu Kępinskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Tytuł projektu

„Tutaj także jest Wielkopolska” – historyczno – kulturalno – przyrodniczy dorobek Powiatu Kępińskiego"

Współfinansowanie projektu

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy

Celem projektu jest upowszechnienie i prezentacja historyczno – kulturalno – przyrodniczego dorobku Powiatu Kępińskiego poprzez wydanie publikacji i organizację wystawy tematycznej definiującej dorobek powiatu w każdym aspekcie.

Wydanie publikacji poprzedzi konkurs fotograficzny, którego celem będzie ukazanie walorów Powiatu Kępińskiego na tle czterech pór roku.

Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności społecznej i wzmocnienia świadomości dziedzictwa historycznego wśród mieszkańców powiatu oraz jego aktywnej promocji zarówno na terenie powiatu, jak i poza nim.

Realizacja projektu przebiegać będzie w jednym etapie, który podzielić można na trzy zazębiające się ze sobą części. I częścią będzie ogłoszenie Konkursu Fotograficznego pt. „Cztery pory roku Powiatu Kępińskiego”, II częścią będzie wydanie publikacji pt.„Tutaj także jest Wielkopolska” – historyczno – kulturalno – przyrodniczy dorobek Powiatu Kępińskiego". III częścią będzie wystawa tematyczna obrazująca dorobek Powiatu Kępińskiego w fotografii i obrazach, a także połączona będzie z promocją produktu lokalnego i prezentacją w/w publikacji.

Koszt przedsięwzięcia

Koszt realizacji projektu to 39 925,92 zł, z czego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano w kwocie 27 325,60 zł.

do góry