• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Pozainwestycyjne "Wirtualny Powiat" czyli rozwój nowoczesnej infrastruktury społeczno - turystycznej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Tytuł projektu

„Wirtualny Powiat” czyli rozwój nowoczesnej infrastruktury społeczno – turystycznej"

Współfinansowanie projektu

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy

Celem projektu jest rozwój innowacyjnej infrastruktury społeczno – turystycznej, pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnienie i ekspozycja dorobku Powiatu Kępińskiego poprzez jego wirtualną prezentację z zastosowaniem nowatorskiej technologii. Stworzona zostanie wirtualna panorama obiektów turystycznych, a także zastosowanie będą miały inne innowacyjne rozwiązania oraz e – systemy. Inwestycja obejmować będzie również zakup i udostępnienie 2 tablic interaktywnych.

Tablice interaktywne będą umożliwiać mieszkańcom bezpłatne korzystanie z turystycznej bazy danych, oglądanie wirtualnej panoramy oraz dostęp do odpowiednich zasobów pozwalających na zapoznanie się z aktualnymi ogłoszeniami czy informacjami zamieszczonymi na stronie Starostwa Powiatowego. Tablice przystosowane będą do osób niedowidzących poprzez instalację modułu głosowego.

Realizacja projektu przebiegać będzie w jednym etapie, który podzielić można tu na dwie zazębiające się ze sobą części. I częścią będzie tu przygotowanie wirtualnej panoramy Powiatu Kępińskiego,
II częścią będzie przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom tablic interaktywnych prezentujących wirtualną panoramę wraz z bazą turystyczną oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej powiatu.

Wirtualną panoramę można zobaczyć pod adresem: http://wirtualnawycieczka.powiatkepno.pllink zewnętrzny

Koszt przedsięwzięcia

Koszt realizacji projektu to 38 351,40 zł, z czego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano w kwocie 24 944,00 zł.

do góry