• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Pozainwestycyjne Wzajemne poznanie i wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu pożarniczego pomiędzy powiatami Aurich i Kępno

Tytuł projektu

"Wzajemne poznanie i wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu pożarniczego pomiędzy powiatami Aurich i Kępno"

Współfinansowanie projektu

Powiat otrzymał dofinansowanie do projektu w kwocie 7 000,00 zł z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. Rzeczywisty okres realizacji projektu: od 10 maja 2010 r. do 14.05.2010 r.

Zakres rzeczowy

W projekcie uczestniczyło 12 strażaków oraz 7 przedstawicieli Powiatu Aurich. Uczestnicy projektu wizytowali siedziby straży, zapoznali się z zastosowanymi rozwiązaniami i sprzętem przeciwpożarowym, poznali historię i zbiory pożarnicze, uczestniczyli w ćwiczeniach pokazowych w zakresie ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy Przedmedycznej oraz poznali specyfikę pracy straży na lotnisku cywilnym. W/w działania umożliwiły uczestnikom poznanie najlepszych praktyk prewencji i walki z pożarami, przez co został osiagniety główny cel projektu.

Koszt przedsięwzięcia

Całkowity koszt realizacji projektu to 17 150,60 zł.

do góry