• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Pozainwestycyjne Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest
>
Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
www.wfosgw.poznan.pl

Tytuł projektu

Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest

Współfinansowanie projektu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu http://www.wfosgw.poznan.pl/

Zakres rzeczowy

Celem projektu jest finansowanie usług zmierzających do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kępińskiego.

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje:

  • demontaż materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych, następnie ich odpowiednie zabezpieczenie, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; lub
  • odpowiednie zapakowanie, zabezpieczenie i załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie obowiązującymi przepisami.

Koszt przedsięwzięcia w 2020 roku

Wartość przedsięwzięcia: 88.316,20 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 32.709,71 zł

Wkład własny: 31.074,21 zł

Wkład gmin: 24.532,28 zł

W ramach przedsięwzięcia w roku 2020 z nieruchomości na terenie Powiatu Kępińskiego usunięto 200,564 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt przedsięwzięcia w 2019 roku

Wartość przedsięwzięcia: 166.774,26 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 0,00 zł

Wkład własny: 55.591,45 zł

Wkład gmin: 111.182,81 zł

W ramach przedsięwzięcia w roku 2019 z nieruchomości na terenie Powiatu Kępińskiego usunięto 488,06 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt przedsięwzięcia w 2018 roku

Wartość przedsięwzięcia: 122 521,43 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 76 106,00 zł

Wkład własny: 46 415,43 zł

W ramach przedsięwzięcia w roku 2018 z nieruchomości na terenie Powiatu Kępińskiego usunięto 378,45 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt przedsięwzięcia w 2017 roku

Wartość przedsięwzięcia: 118.509,83 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 90.100,10 zł

Wkład własny: 28.409,73 zł

W ramach przedsięwzięcia w roku 2017 z nieruchomości na terenie Powiatu Kępińskiego usunięto 364,057 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt przedsięwzięcia w 2016 roku

Wartość przedsięwzięcia: 124.998,86 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 124.998,86 zł

W ramach przedsięwzięcia w roku 2016 z nieruchomości na terenie Powiatu Kępińskiego usunięto 387,768 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt przedsięwzięcia w 2015 roku

Wartość przedsięwzięcia: 189.428,72 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 174.999,79 zł

Wkład własny: 14.428,93 zł

W ramach przedsięwzięcia w roku 2015 z nieruchomości na terenie Powiatu Kępińskiego usunięto 459,83 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt przedsięwzięcia w 2014 roku

Wartość przedsięwzięcia: 179.906,41 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 159.899,06 zł

Wkład własny: 20.007,35 zł

W ramach przedsięwzięcia w roku 2014 z nieruchomości na terenie Powiatu Kępińskiego usunięto 390,25 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt przedsięwzięcia w 2013 roku

Wartość przedsięwzięcia: 168.247,58 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 143.010,44 zł

Wkład własny: 25.237,14 zł

W ramach przedsięwzięcia w roku 2013 z nieruchomości na terenie Powiatu Kępińskiego usunięto 453,92 Mg wyrobów zawierających azbest.

do góry