• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby SOR na terenie SPZOZ w Kępnie

Tytuł projektu

„Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego         na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7”

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego         w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

Beneficjent

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Zakres rzeczowy

Celem zadania jest budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych na potrzeby funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zakres inwestycji obejmuje budowę ponad dachem szpitala lądowiska wyniesione go o niezależnej od budynku konstrukcji. Jego wymiar to kwadrat o wymiarach 21x21 metrów. Komunikację z płytą lądowiska zapewni winda i klatka schodowa ewakuacyjna. Zarówno do windy, jak i klatki schodowej prowadzić będą zadaszone pomosty, co umożliwi transport pacjentów bez względu na warunki pogodowe. Zakres zadania obejmuje również przebudowę istniejącej windy, budowę klatki ewakuacyjnej, montaż sieci i urządzeń potrzebnych do obsługi lądowiska.

Powstanie lądowiska to od samego początku efekt współpracy kępińskiego szpitala i Starostwa Powiatowego w Kępnie. Wspólnymi siłami opracowany został wniosek o dofinansowanie, następnie współpraca była kontynuowana zarówno na etapie przetargu jak i w czasie prowadzenia robót budowlanych na dachu szpitala.

Lądowisko to strategiczna z punktu widzenia potrzeb kępińskiego szpitala inwestycja. Stanowi ono uzupełnienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Posiadanie lądowiska pozwali jeszcze bardziej usprawnić  pracę tego oddziału zapewniając szybszą i efektywniejszą pomoc w sytuacjach zagrożenia życia.  Budowa lądowiska to także dostosowanie kępińskiego SOR-u do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011 roku określającego warunki funkcjonowania tego typu oddziałów. Zgodnie z powyższym dokumentem warunkującym istnienie SOR-u jest posiadanie całodobowego lądowiska.

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową na dofinansowanie projektu

Całkowita wartość zadania - 2 715 000,00 złotych w tym:

  • dotacja – 2 307 750,00 złotych
  • wkład własny SPZOZ – 407 250,00 złotych

 

Termin realizacji zadania

grudzień 2017 r.

 

do góry