• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Tytuł projektu

„Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”

Współfinansowanie projektu

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 udało się rozbudować i wyposażyć kępiński szpital.

Zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu była w szczególności rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz jego wyposażenie w taki sposób aby spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365) i mógł służyć zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Powiatu Kępińskiego oraz powiatów ościennych.

Zdjęcie modernizowanego obiektuPrzekazanie placu budowy miało miejsce w sierpniu 2011 r. Ponad rok później, a więc w listopadzie br., w północno-zachodniej części kompleksu szpitala, w miejscu dawnego budynku gospodarczego i klubu stanął 2,5 kondygnacyjny, wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny obiekt. W części południowej budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego usytuowana została jednokondygnacyjna hala karetek z dachem płaskim, w części północnej zlokalizowano szyb windowy. Budynek wykonany został w systemie monolitycznym, w układzie słupowo- belkowym z zastosowaniem stropów typu „filigran”. SOR wyposażony został we wszystkie niezbędne instalacje, wentylacje i sygnalizacje. Strukturalna elewacja budynku oraz dach wykonany z zakładkowej dachówki ceramicznej, nawiązuje do istniejącej bryły budynku szpitala. Cały budynek składa się z części funkcjonalnych stanowiących odrębne kondygnacje, tj. parter, gdzie mieście się Szpitalny Oddział Ratunkowy, I piętro, gdzie w przyszłości znajdą się sale operacyjne (wykonano stan surowy) oraz poddasze gdzie mieści się wentylatornia (wykonano w ramach projektu) oraz centralna sterylizatornia (wykonano stan surowy).

W nowo powstałym budynku SOR wydzielono następujące obszary:

 • obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
 • obszar resuscytacyjno – zabiegowy,
 • obszar wstępnej intensywnej terapii,
 • obszar terapii natychmiastowej,
 • obszar obserwacji,
 • obszar konsultacji,
 • obszar laboratoryjno – diagnostyczny,
 • obszar zaplecza administracyjno – gospodarczego.

Dzięki dofinansowaniu obszary te wyposażono w specjalistyczny sprzęt medyczny, do którego zaliczyć należy, m.in.: wózki do transportu chorych, lampy operacyjne i zabiegowe, stoły operacyjno – zabiegowe, kardiomonitory, aparaty do znieczulania, defibrylatory, pompy infuzyjno – strzykawkowe, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych, ssaki elektryczne i próżniowe, dozowniki tlenu, urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, respiratory, zestawy resuscytacyjne, zestawy do intubacji, lampy bakteriobójcze, łóżka szpitalne, łóżka do intensywnej terapii, aparaty EKG i USG, analizator parametrów krytycznych oraz narzędzia chirurgiczne.

Poprzez dostosowanie SOR w Kępnie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia możliwe będzie:

 • zapewnienie łatwej i bezpiecznej komunikacji SOR-u z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zespołem Operacyjnym, pracownią RTG, węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej oraz pozostałymi oddziałami szpitala,
 • zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu SOR.

Koszt przedsięwzięcia

Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 4.989.818,85 zł. Wydatki kwalifikowane projektu zamkneły się w kwocie 4.542.577,41 zł przy czym współfinansowanie uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 3.861.190,79 zł. Pozostałe koszty realizacji opłacone zostały z budżetu Powiatu Kępińskiego.

do góry