• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Tytuł projektu

„Zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie”

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa.

Beneficjent

Powiat Kępiński

Zakres rzeczowy

W efekcie realizacji zadania zakupiono ambulans sanitarny typu P dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zakupiony ambulans sanitarny typu P będzie funkcjonował w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne wzmacniając tym samym potencjał medyczny SPZOZ w Kępnie.

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową na dofinansowanie projektu

Całkowity koszt realizacji zadania  - 538 909,04 złotych:

 • dofinansowanie ze środków dotacji – 431 127,23 złotych
 • udział środków własnych – 107 781,81 złotych w tym:
  • udział Powiatu Kępińskiego – 59 711,12 złotych
  • udział Gminy Baranów – 7 598,62 złotych
  • udział Gminy Kępno – 23 431,77 złotych
  • udział Gminy Łęka Opatowska – 5 065,74 złotych
  • udział Gminy Perzów – 3 599,91 złotych
  • udział Gminy Rychtal – 3 669,97 złotych
  • udział Gminy Trzcinica – 4 704,68 złotych 

Termin realizacji zadania

 grudzień 2019

do góry