do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 5680P w Łęce Mroczeńskiej - Etap II

Tytuł projektu

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 5680P w Łęce Mroczeńskiej - Etap II”

Współfinansowanie projektu

Projekt realizowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki.

Zakres rzeczowy

Przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 373,0 MB wraz z wpustami ulicznymi stanowiącymi odwodnienie drogi. Kanalizacja wykonana została z rur PCV i studni betonowych.

Inwestycja miała na celu ochronę cieków wodnych (rzekę Jamicę i Niesób oraz rowy melioracyjne), ujęcia wody, glebę, zwartą zabudowę jednorodzinną, warstwy archeologiczne.

Realizacja kanalizacji deszczowej obejmowała obszar 6 ha. Ilość ścieków deszczowych objętych przedsięwzięciem to 10281,6 m3/r. Po całkowitej realizacji przedsięwzięcia zwiększono powierzchnię objętą kanalizacją deszczową o 0,55%.

Koszt realizacji zadania

  • Całkowita wartość zadania: 181 929,00 zł
  • Wnioskowana kwota dotacji: 110 000,00 zł
  • Wkład własny: 71 929,00 zł

Termin realizacji zadania

20.10.2011 r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H