• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Wrocławskiej w Kępnie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Tytuł projektu

„Przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Wrocławskiej w Kępnie”

Współfinansowanie projektu

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zakres rzeczowy

Zdjęcie modernizowanej ulicy

Projekt ten obejmował modernizację ulicy Wrocławskiej w Kępnie oraz drogi powiatowej w m. Chojęcin Szum wraz z budową kanalizacji deszczowej. Droga powiatowa nr 5710 P. została przebudowana na odcinku  1.515 mb. Droga ta stanowi istotne połączenie pomiędzy gminami Kępno i Bralin, stanowiąc trasę dojazdową do pracy wielu mieszkańców.

Koszt przedsięwzięcia

Wartość dofinansowania wyniosła  3 241 824,08 zł z czego 2 860 433,01 zł wynosi wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 381 397,07 PLN środki budżetu państwa.

do góry