do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Adaptacja wraz z rozbudową budynku w miejscowości Słupia pod Kępnem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Tytuł projektu

„Adaptacja wraz z rozbudową budynku w miejscowości Słupia pod Kępnem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych”

Współfinansowanie projektu

Projekt dofinansowany był ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Zakres rzeczowy

Zadanie obejmowało przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową, zakup, ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz zakup windy do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości nauczania uczniów niepełnosprawnych poprzez adaptację i rozbudowę budynku szkoły w miejscowości Słupia pod Kępnem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. 

Celami szczegółowymi było m.in.:

  1. Umożliwienie uczniom ZSS dostępu do wszystkich sal i obiektów szkoły.
  2. Stworzenie możliwości swobodnego poruszania się i przemieszczania.
  3. Umożliwienie spotkań integracyjnych, spotkań rodziców i dzieci, spotkań społeczności szkolnej, pełnego uczestniczenia w imprezach i życiu szkolnym.

Koszt realizacji zadania

Całkowita wartość zadania 176 636,98 zł w tym:

  • Wnioskowana kwota dotacji: 70 654,70 zł
  • Wkład własny: 105 982,28 zł

Termin realizacji zadania

lipiec 2012 r. – lipiec 2013 r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H