• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie – etap II wyposażenie bloku

Tytuł projektu

„Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie – etap II wyposażenie bloku”

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa.

Beneficjent

Powiat Kępiński

Zakres rzeczowy

W efekcie realizacji zadania zakupiono wyposażenie bloku operacyjnego, które zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym podzielone zostało na cztery pakiety:

  • Pakiet nr 1 – wyposażenie główne bloku operacyjnego obejmujące: kolumna anestezjologiczna – 3 szt., kolumna chirurgiczna – 3 szt., lampa bezcieniowa operacyjna dwuramienna – 3 zestawy, lampa bezcieniowa zabiegowa – 3 szt. meble stanowiące wyposażenie bloku operacyjnego - 1 komplet, myjnia dezynfektor – 1 szt., negatoskop cyfrowy – 1 szt., pistolet Selecta – 1 szt., respirator stacjonarny – 1 szt., rolki do przekładania pacjenta – 3 szt., stół operacyjny z wyposażeniem ginekologicznym – 1 komplet, stół operacyjny z wyposażeniem ogólnochirurgicznym – 1 komplet, stół operacyjny z wyposażeniem ortopedycznym – 1 komplet, urządzenie do ręcznego mycia wózków – 1 szt., wózek anestezjologiczny – 4 komplety, wózek do przewozu chorych – 3 szt., wózek na bieliznę – 3 szt.
  • Pakiet nr 2 – zestaw artroskopowy – 1 komplet
  • Pakiet nr 3 – aparat USG anestezjologiczny - 1 szt.'
  • Pakiet nr 4 – aparat USG z ramieniem C do zabiegów ortopedycznych – 1 szt.

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową na dofinansowanie projektu

Całkowity koszt realizacji zadania –  1 991 715,26 złotych

  • dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 1 250 000,00 złotych
  • wkład własny Powiatu Kępińskiego – 741 715,26 złotych

Termin realizacji zadania

sierpień 2018r.

do góry