• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Tytuł projektu:

Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowej w Kępnie

 Współfinansowanie zadania:

Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu Gminy Kępno

 Beneficjent:

Powiat Kępiński

 Zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych obejmował gruntowną przebudowę drogi w całym jej przebiegu na odcinku blisko 900 metrów. Na całym odcinku drogi powstał także ciąg pieszo-rowerowy. Znacznej poprawie uległa również organizacja ruchu pod wiaduktem kolejowym, gdzie wyseparowany został ruch pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego. Dodatkowo przebudowane zostały przejścia dla pieszych, które oznaczono sygnalizacją aktywną. Wszystkie te elementy miały na celu zwiększanie bezpieczeństwa uczestników ruchu zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Ważnym elementem inwestycji jest również obszerny parking, który powstał bezpośrednio przy dworcu kolejowym.

Równolegle z pracami prowadzonymi przez Powiat Kępiński, realizowana była budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie ulicy Dworcowej. Tu inwestorem była Spółka Wodociągi Kępińskie.

 Całkowity koszt realizacji zadania – 4 146 351,01 złotych  złotych:
  • dotacja celowa w ramach FDS – 1 871 609,71 złotych
  • wkład własny Powiatu Kępińskiego – 2 274 741,38 złotych, w tym udział Gminy Kępno 1 477 538,18 złotych
 Termin realizacji zadania:

maj 2021

do góry