• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka

Tytuł projektu

„Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka”

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane było w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.

 Zakres rzeczowy

Przedmiotem opisywanego zadania był remont dróg powiatowych nr 5680P, 5682P, 5679P oraz 5716P na odcinkach:Darnowiec-Nowa Wieś Ks.-Koza Wielka

 1. droga powiatowa nr 5682P na odcinku od drogi krajowej nr 39 - Darnowiec (Gmina Rychtal) – Drożki (Gmina Rychtal) – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5680P w m. Nowa Wieś Książęca (Gmina Bralin);
 2. droga powiatowa nr 5680P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5682P w m. Nowa Wieś Książęca (Gmina Bralin) – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5716P w m. Domasłów (Gmina Perzów);
 3. droga powiatowa nr 5716P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5680P w m. Domasłów (Gmina Perzów) – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5679P w m. Domasłów (Gmina Perzów);
 4. droga powiatowa nr 5679P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5716P w m. Domasłów (Gmina Perzów) – Koza Wielka (Gmina Perzów).

W celu poprawienia bezpieczeństwa zastosowano następujące rozwiązania:

 • wykonano powierzchniowe utrwalenie bądź wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie 5 cm nakładki bitumicznej,
 • wyremontowano zjazdy publiczne i indywidualne,
 • wyremontowano skrzyżowania z drogami bocznymi,
 • wykonano korektę łuków poziomych i pionowych,
 • wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Remont dróg powiatowych spowodował poprawienie komfortu ruchu dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz poprawił zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu. Realizacja inwestycji wpłynął zatem korzystnie na poprawę systemu i spójności ciągów komunikacyjnych w powiecie.

 Koszt realizacji zadania brutto

Całkowita wartość zadania: 3 713 654,01 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 1 856 827,00 zł
Wkład własny: 1 856 827,01 zł, z czego budżet Powiatu Kępińskiego 1 103 812,01 zł, budżet Gminy Perzów 400 000,00 zł, budżet Gminy Bralin 174 710,00 zł, budżet Gminy Rychtal 178 305,00 zł

Termin realizacji zadania

listopad 2013 r.

do góry