do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka

Tytuł projektu

„Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka”

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane było w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.

 Zakres rzeczowy

Przedmiotem opisywanego zadania był remont dróg powiatowych nr 5680P, 5682P, 5679P oraz 5716P na odcinkach:Darnowiec-Nowa Wieś Ks.-Koza Wielka

  1. droga powiatowa nr 5682P na odcinku od drogi krajowej nr 39 - Darnowiec (Gmina Rychtal) – Drożki (Gmina Rychtal) – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5680P w m. Nowa Wieś Książęca (Gmina Bralin);
  2. droga powiatowa nr 5680P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5682P w m. Nowa Wieś Książęca (Gmina Bralin) – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5716P w m. Domasłów (Gmina Perzów);
  3. droga powiatowa nr 5716P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5680P w m. Domasłów (Gmina Perzów) – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5679P w m. Domasłów (Gmina Perzów);
  4. droga powiatowa nr 5679P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 5716P w m. Domasłów (Gmina Perzów) – Koza Wielka (Gmina Perzów).

W celu poprawienia bezpieczeństwa zastosowano następujące rozwiązania:

  • wykonano powierzchniowe utrwalenie bądź wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie 5 cm nakładki bitumicznej,
  • wyremontowano zjazdy publiczne i indywidualne,
  • wyremontowano skrzyżowania z drogami bocznymi,
  • wykonano korektę łuków poziomych i pionowych,
  • wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Remont dróg powiatowych spowodował poprawienie komfortu ruchu dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz poprawił zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu. Realizacja inwestycji wpłynął zatem korzystnie na poprawę systemu i spójności ciągów komunikacyjnych w powiecie.

 Koszt realizacji zadania brutto

Całkowita wartość zadania: 3 713 654,01 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 1 856 827,00 zł
Wkład własny: 1 856 827,01 zł, z czego budżet Powiatu Kępińskiego 1 103 812,01 zł, budżet Gminy Perzów 400 000,00 zł, budżet Gminy Bralin 174 710,00 zł, budżet Gminy Rychtal 178 305,00 zł

Termin realizacji zadania

listopad 2013 r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H