• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Tytuł projektu

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane było w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.

Zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów Jankowy.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmował:

 • przebudowę odcinka drogi powiatowej na odcinku 3225mb
 • wzmocnienie skarp i dna rowów przy istniejących przepustach
 • oczyszczenie przepustów
 • poszerzenie jezdni do 5,5 mb
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 • wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych lampami solarnymi
 • przebudowę 10 skrzyżowań z grogami gminnymi
 • przebudowę 1 skrzyżowania z droga powiatową i dwoma drogami gminnymi
 • budowę nowego chodnika 130 mb
 • budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku 2793 mb
 • budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 1071,90 mb
 • wykonanie kolektorów z separatorami i osadnikami
 • wykonanie studzienek wodnościekowych z przykanalikami
 • odmulanie rowów
 • przebudowę zjazdów z drogi w zakresie pasa drogowego
 • wycinkę drzew
 • remont mostu w zakresie płyty nośnej i wspornika dla chodnika
 • wzmocnienie skarp i dna rzeki Niesób na długości 10 mb kostką granitową
 • wyznaczenie 5 przejść dla pieszych oraz 1 przystanku autobusowego

Realizacja inwestycji w znacznym stopniu poprawiła stan techniczny drogi. Ponadto, wydzielenie na pasa przeznaczonego na ścieżkę rowerową i chodnik stworzyło warunki do bezpiecznego poruszania się po drodze wszystkich użytkowników ruchu. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich. W obrębie remontowanej/przebudowywanej drogi znajduje się wiele zakładów pracy i firm. W niedalekiej odległości od remontowanej drogi znajdują się także obiekty użyteczności publicznej.

 Koszt realizacji zadania

Całkowita wartość zadania 3 790 331,06 złotych w tym:

 • Dotacja: 1 895 165,00 złotych
 • Wkład własny Starostwa Powiatowego: 1 393 166,06 złotych
 • Wkład Gminy Baranów: 500 000,00 złotych
 • Wkład PPUH STOLAR: 1 000,00 złotych
 • Wkład Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JUREK: 1 000,00 złotych

Termin realizacji zadania

wrzesień 2015 r.

do góry