• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Tytuł projektu

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn”

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 5.1.2 „Wzmacnianie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”

Beneficjent

 Powiat Kępiński

Zakres rzeczowy

Droga powiatowa 5599P stanowi główny szlak komunikacyjny powiatu łączący miasto Kępno z Kaliszem a dalej Koninem. Droga łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 11 (Poznań-Katowice), drugi jej koniec stanowi połączenie w miejscowości Doruchów (powiat ostrzeszowski) z drogą wojewódzką nr 450.

Projektowany odcinek stanowi kluczową dla powiatu kępińskiego oś komunikacyjną z uwagi na silnie rozwijające się w obrębie drogi osadnictwo mieszkaniowe i specyfikę Planu Zagospodarowania Przestrzennego lokalizującego tu tereny obiektów produkcyjnych i zabudowy produkcyjnej.

Celem zadania jest usprawnienie ruchu lokalnego i dalekobieżnego co przełoży się na większą dostępność komunikacyjną regionu. Zadanie wpłynie także na podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej, która może być znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do poprawy warunków funkcjonowania lokalnej społeczności jak również rozwoju gospodarczego regionu.

Projekt przewiduje:

 • przebudowę 11,72 km drogi powiatowej 5599P na odcinku Krążkowy – Mikorzyn
 • budowę 7,43 km ścieżki rowerowej
 • budowę lub przebudowę 25 miejsc postojowych
 • przebudowę drogowego obiektu inżynierskich – most żelbetowy w miejscowości Mikorzyn
 • długość wybudowanych lub przebudowanych chodników - 2,762 km
 • przebudowę 13 skrzyżowań
 • budowę 3 obiektów infrastruktury drogowej tzw. wyspy dzielące
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowana/przebudowa 13 przejść przez jezdnię

Z uwagi na duży zakres inwestycji, obejmujący blisko 12 km drogi powiatowej nr 5599P, realizację prac podzielono na kilka etapów, które, zgodnie z umową z wykonawcą, realizowane są w okresie od lipca 2017 do sierpnia 2018 roku.

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową na dofinansowanie projektu

Całkowity koszt realizacji zadania – 12 366 996,85 złotych:

 • dofinansowanie ze środków EFRR – 9 275 247,63 złotych
 • wkład własny Powiatu Kępińskiego – 3 091 749,22 złotych

Termin realizacji zadania

 listopad 2018

do góry