• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

Tytuł projektu

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie”

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Beneficjent

Powiat Kępiński

Zakres rzeczowy

Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie o wymiarach 26 x 46 metrów, co dawać będzie możliwość gry w piłkę ręczną, siatkową, tenis ziemny oraz koszykówkę. Dodatkowo wykonana zostanie skocznia do skoku w dal.

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową na dofinansowanie projektu

Całkowita wartość zadania – 344 400,00 złotych w tym:

  • dotacja – 187 189,00 złotych
  • wkład własny Powiatu Kępińskiego – 106 995,98 złotych

Termin realizacji zadania

lipiec 2017 r.

do góry