• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie

Tytuł projektu

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie”

Współfinansowanie zadania

Zadanie zrealizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej                  na lata 2016-2019

Zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie

Szczegółowy zakres inwestycji obejmował:

 • przebudowę 1610 metrów drogi powiatowej 5712P – ulica Wieluńska
 • poszerzenie pasa ruchu do 3,5 metrów
 • przebudowę 67 zjazdów z drogi powiatowej
 • przebudowę 8 skrzyżowań
 • przebudowę 2 zatok autobusowych
 • przebudowę 10 przejść dla pieszych
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 1155 metrów
 • budowę 408 metrów chodnika

Realizacja inwestycji w znacznym stopniu poprawiła stan techniczny drogi na całym jej odcinku tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Kępnie do skrzyżowania z „dawną drogą krajową nr 8” a obecnie drogą wojewódzką w Mianowicach. Ulica Wieluńska z uwagi na natężenie ruchu oraz bezpośrednią styczność z drogami wyższego rzędu stanowi newralgiczny odcinek drogowy w Kępnie. Jej przebudowa to również zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez separację ruchu samochodowego od pieszo-rowerowego.

Koszt realizacji zadania

 • Wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie – 3 341 975,11 złotych
 • Dotacja – 1 670 987,00 złotych
 • Wkład własny – 1 670 988,11 w tym:
  • Powiat Kępiński - 739 618,11 złotych
  • Gmina Kępno – 931 370,00 złotych

Termin realizacji zadania

wrzesień 2016 r.

 

do góry