• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego

 

 

 

 

Tytuł projektu

„Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego”

Współfinansowanie zadania

Projekt zrealizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Beneficjent

Powiat Kępiński

Zakres rzeczowy

W efekcie realizacji zadania w budynku stanowiącym siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przy ulicy Sienkiewicza zamontowano windę osobową. Montaż dźwigu osobowego w budynku stanowiącym siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie               w znacznym stopniu usprawnił komunikację w obrębie budynku dostosowując obiekt do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia tej jednostki.

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową na dofinansowanie projektu

Całkowity koszt realizacji zadania  - 153 750,00 złotych:

  •  dofinansowanie ze środków PFRON – 32 841,00 złotych
  •  udział środków własnych – 120 909,00 złotych

Termin realizacji zadania

lipiec 2019

do góry