• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego

Tytuł projektu

"Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego"

Współfinansowanie projektu

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Zakres rzeczowy

Przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych w budynkach:

  1. Budynek Starostwa Powiatowego w Kępnie, adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
  2. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, adres: ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
  3. Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, adres: ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów
  4. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, adres: Rzetnia 87, 63-600 Kępno

W ramach termomodernizacji jest wykonywane: ocieplenie ścian, stropodachu, stropu poddasza, dachu, dachu poddasza, i  ściany podcienia, wymiana stolarski okiennej, wymiana stolarski drzwiowej, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymiana istniejących opraw i zastosowanie nowych. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2014 r.

Koszt przedsięwzięcia

  • Koszty kwalifikowalne  - 3 652 287,00 zł
  • Dotacja - 1 094 704,00 zł
  • Pożyczka - 1 974 943,00 zł
  • Wkład własny - 582 640,00 zł (wydatki poniesione przez Powiat od 2007do 31 maja 2012 r. na zadania termomodernizacyjne)
Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
do góry