do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 5600P w ul. Osińskiej w Kępnie

Tytuł projektu

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 5600P w ul. Osińskiej w Kępnie”

Współfinansowanie projektu

Projekt realizowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki.

Zakres rzeczowy

Przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 869,20 MB wraz z wpustami ulicznymi stanowiącymi odwodnienie drogi. Kanalizacja wykonana została z rur PCV i studni betonowych. Odprowadzenie wód do rowy poprzez osadnik pisakowy i separator.

Inwestycja miała na celu ochronę cieków wodnych (rzekę Jamicę i Niesób oraz rowy melioracyjne), ujęcia wody, glebę, zwartą zabudowę jednorodzinną, warstwy archeologiczne.

Realizacja kanalizacji deszczowej obejmowała obszar 1,34 ha. Ilość ścieków deszczowych objętych przedsięwzięciem to 3661,6 m3/r (dla nowobudowanego separatora – 2336,4 m3/r; dla istniejącego separatora – 1325,2 m3/r).

Po całkowitej realizacji przedsięwzięcia zwiększono powierzchnię objętą kanalizacją deszczową o 0,17%.

Koszt realizacji zadania

Całkowita wartość zadania 1 560 562,50 zł w tym:

  • Wnioskowana kwota dotacji: 600 000,00 zł
  • Wkład własny: 960 562,05 zł

Termin realizacji zadania

30.11.2011 r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H