• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Przebudowa i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10 c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Tytuł projektu

„Przebudowa i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10 c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego”

Współfinansowanie projektu

Zakres rzeczowyProjekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”, Schematu II „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Przedmiotem projektu była przebudowa i wyposażenie obiektu przy ul. Przemysłowej 10 c w Kępnie w celu kształcenia osób dorosłych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W ramach projektu zaplanowano szereg zadań:

 1. Zdjęcie modernizowanego obiektuRoboty budowlane obejmujące:
  • demontaż starych instalacji wewnętrznych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, sprężonego powietrza, gazowej, elektrycznej,
  • budowę łącznika,
  • prace rozbiórkowe,
  • prace wykonawcze w tym: wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przyłączy, posadzek, ścianek, nadproży, dachu, powłok malarskich, okładzin ściennych, zewnętrznych stopni, zadaszenia i podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie izolacji, daszków łukowych, parapetów, kanałów wentylacyjnych, obróbek blacharskich i rynien stalowych, instalacji odgromowej.
 2. Zagospodarowanie terenu: prace rozbiórkowe, wykonanie nowych terenów komunikacji, miejsc postojowych, nowych terenów zieleni.
 3. Zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych do poszczególnych pomieszczeń budynku, w celu pełnienia funkcji edukacyjnych i organizacyjnych.
 4. Zakup sprzętu komputerowego dla pracowni: matematyczno – mechanicznej, biologiczno – drzewnej, chemiczno – budowlanej i warsztatu budowlanego, pracowni fizyczno – elektrycznej, handlowo – hotelarsko – geograficznej.

Przebudowa obiektu pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwiła przystosowanie działalności podmiotu do realizacji idei uczenia się przez całe życie. Działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie, dzięki wyposażeniu w obiekt i zakupowi wyposażenia sal została w pełni przystosowana do realizacji celów sformułowanych w Strategii Rozwoju Kształcenia Ustawicznego.

Koszt realizacji projektu

Całkowita wartość projektu 2 855 631,94 zł w tym:

 • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 2 738 376,64 zł
 • Kwota dofinansowania: 2 053 508,64 zł
 • Wkład własny: 684 868,00 zł

Termin realizacji projektu

4 grudzień 2009 r. – 31 grudzień 2011 r.

do góry