• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne

 

 

Tytuł projektu

"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany          danych między podmiotami leczniczymi samorządu"

 

 

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Beneficjent

 Powiat Kępiński/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakres rzeczowy

Założeniem przedsięwzięcia jest wdrożenie w objętych projektem jednostkach dwóch nowych e-usług tj. e-Rejestracja  i e-Dokumentacji.

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni pacjentom, którzy złożą wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnienie elektronicznych dokumentów medycznych na poziomie podmiotów medycznych, które zostaną podłączone do systemu. Za pośrednictwem usługi e-Rejestracja pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o jej terminie.

Powstanie systemu uzupełni zakup niezbędnej infrastruktury technicznej tj. komputerów, serwerów, macierzy, drukarek i skanerów. Każda z jednostek medycznych otrzyma również niezbędne oprogramowanie. Projekt ma w konsekwencji umożliwić gromadzenie, przetwarzanie oraz wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami medycznymi objętymi wnioskiem o dofinansowanie.

Za realizację projektu odpowiada Samorząd Województwa Wielkopolskiego, współfinansuje go 29 powiatów w tym Powiat Kępiński. Zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego koszt udziału naszego powiatu w zadaniu wyniesie 264 427,02 złotych, co stanowi 15% całkowitego kosztu realizacji zadania w SPZOZ w Kępnie.

Termin realizacji zadania

grudzień 2020

do góry